Page 9 - RamiSanomat
P. 9

Asiakkuuspäällikkö Erika Ketola Ramirentiltä,
lohkopäällikkö Andrey Rojas Kreatelta sekä
työnjohtaja Tomi Savolainen Kreatelta

tettavissa on enimmillään kahdeksan minuutin taukoja. Andrey      uppopumppuja ja generaattoreita. Aliurakoitsijat ovat vuokran-
Rojas korostaa myös siltojen tärkeyttä saaristoliikenteelle ja tule-  neet etenkin henkilönostimia.”
vaisuuden tienkäyttäjille: ”Se tekee hankkeesta erityisen.”
                                      Andrey Rojas jatkaa SafePassista: ”Ramirentin tuote täyttää
  Työporukkaansa Rojas kiittelee: ”Meillä on täällä tiivis porukka, suojaluokkavaatimuksemme. SafePass on siisti ratkaisu ja erityi-
joka puhaltaa yhteen hiileen. On tekemisen meininki. Tämän kun     sen helppo asentaa.”
yhdistää hyvään työn suunnitteluun, kaikista haasteista selvitään
voittajina.”                                ”Tässä projektissa on erityisen mukavaa asiakkaan hyvä en-
                                    nakointi. Rakentajat suunnittelevat asiat todella hyvin ja pitkälle,
Ramirentiltä palvelualttiina                      joten he tietävät jo kauan etukäteen, mitä milloinkin tarvitsevat
Ramirent on konevuokraajana mukana mittavassa projektissa.       työmaalla. Tilaukset tulevat erinomaisen ajoissa, mikä helpottaa
Hankkeen alkuvaiheessa olemme saaneet tarjota erityisen paljon     meidän työtämme ja varautumistamme huomattavasti. Yhteistyö
liikenneturvaratkaisuja työnaikaisiin liikennejärjestelyihin. Asiak-  projektin kanssa on toiminut kaikkineen äärettömän hyvin”, Erika
kuuspäällikkö Erika Ketola Turusta kertoo: ”Liikenneturvakalustoa   Ketola summaa.
on mennyt paljon. Omaa turvakaidejärjestelmäämme SafePassia
on työmaalla kohta pari kilometriä. Lisäksi nyt alkuvaiheessa       Andrey Rojas on samaa mieltä: ”Yhteistyössä ei ole moitteen
olemme toimittaneet rakentajille pienkalustoa, kuten esimerkiksi    sijaa.” Hän kehaisee loppuun Ketolan ammattitaitoa ja palvelualt-
                                    tiutta: ”Kaikkiin tarpeisiimme on vastattu todella nopeasti ilman
                                    turhia kysymyksiä. Joustavuudesta myös pisteet Ramirentille.”

Sillanrakentajilla on hienot maisemat
Hessundin salmella!

                                    RamiSanomat 2/2023 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14