Page 11 - RamiSanomat
P. 11

Ramirentin palvelukyky ja tuotevalikoi-  tys on viime metreillä. Hallin sisällä     Koskisen Oyj
ma toimii hyvin meidän tarpeisiimme.”   sahausprosessi jatkuu vielä toiset 200
                     metriä. Koekäytöt alkavat kohtapuolin.     •	 perustettu vuonna 1909
  Ramirentinkin osalta ollaan projek-  ”Harjakaisiinkin pääsin viime kesänä.     •	 henkilöstö 899
tissa jo loppusuoralla. Lämmitys puret-  Oli oikein kiva tilaisuus”, kiittelee Jari   •	 liikevaihto 317,7 milj. euroa (2022)
tiin huhtikuussa. Ulkona kuljetinlinjas- Haasiatarha.                  •	 pääalat saha- ja levyteollisuus
toa on pari sataa metriä, ja sen pysty-                         •	 uusi puunjalostusyksikkö käynnistyy

                                                vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana
                                             •	 uuden yksikön vuotuinen tuotanto-

                                                kapasiteetti 400 000–500 000 m3
                                                havusahatavaraa

Tutustu ramilaisiin!

                                  aikoinaan myös alan järjestötoiminta TuMp:in pj:nä, sekä nuo-

Cranes & Hoists -tuotepäällikkönä vuodesta 2013 toiminut      rena jopa muutama endurokilpailukin on tullut ajettua. Prätkällä
Matti Aalto on paljasjalkainen turkulainen. Ainoana mustana
hetkenä on aika Tampereen tekulla joskus 80-luvulla. Matti on   Matti on ajellut kaikissa läntisen Euroopan maissa. Tallissa
tullut Ramirentille Altiman oston yhteydessä ja Altiman juurille,
Puolimatkalle, alun perin kesätöihin 80-luvun alussa. Lukion    odottaa keväthuoltoa edelleen Honda VTR 1000. Aikoinaan
jälkeen Matti oli pari vuotta nosturiasentajana, ja siitä tie vei
Tampereen tekulle. Tekun jälkeen vappuna 1986 Matti tuli Puoli-  Matti harrasti myös kilpamoottoriveneilyä ja myös kymmenen
matkan korjaamolle työnjohtajaksi vastuullaan rakennustoimis-
ton Turun korjaamon työnjohto sirkkeleistä torninostureihin, ja  kertaa hitaampaa purjehdusta, mutta nyt kesät menee mökillä
pian pelkät torninosturit. Tilinauhassa on edelleen työhöntulo-
päivänä tuo vappu 1986. Rakennustoimiston kalusto-osastolla    ja vesille riittää pulpettivene. Lisäksi ison kaveriporukan kanssa
oli vuosien varrella useita eri nimiä, mutta sitten Ramirent osti
Altiman 2004. Matti toimi Ramirentin Turun korjaamon työnjoh-   Matti harrastaa paljon; laskettelua, hiihtoa, sulkapalloa, padelia,
dossa eri kalustoryhmiin keskittyen, mutta aina ”päätuotteena”
on ollut torninosturit.                      jääkiekkoa, golfia, matkailua ym. Ja on se suomirokkibändinsä

  Matti toimii nykyään C&H-tuotepäällikyyden lisäksi torni-   JimJamsin rum-
nosturien vuokraamisesta vastaavana myyjänä Länsi-Suomen
alueella. Vuosien varrella alueen suuremmat työmaat ja niiden   palikin. Joitain   MAaaltttoi
vastaavat mestarit tulivatkin tutuksi varsinkin aikana, jolloin  näistä välillä ak-
Matti hoiti torninosturien ja hissien huollon ja asennusten ope-  tiivisemmin ja joi-
ratiivista työnjohtoa. Monenlaista pähkinää on ollut purtavana,  tain välillä ei. Tä-
mutta kaikesta on hyvän porukan avulla selvitty.          mä ”Vanhojen Poi-

  Matin harrastuksiin on kuulunut aina moottoripyöräily ja    kien Kerho” ko-

                                  koontuu joka per-

                                  jantai töiden jäl-

                                  keen vetämään yh-

                                  teen viikon tapah-

                                  tumat ja siitä vii-

                                  konlopun viettoon.

                                  Niin taas tänäkin

                                  perjantaina…

                                             RamiSanomat 2/2023 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16