Page 13 - RamiSanomat
P. 13

linen koulutus. Ennenkin telineitä ka-                  “         “Tosi pro!”
sanneena tuli uutta tietoa.” ”Kurssilla                     “
käytiin hyvin tarpeellinen teoriaosuus,                                         ei ollut yksitoikkoinen, ja opetus oli
                                                            sujuvaa.” ”Kouluttajan tyyli oli inspiroiva
“ja käytännön osuudessa sai hyvin kiin-                                         ja sopivan rempseä.” ”Kouluttaja pysyi
                                                            hyvin asian ytimessä sekä sai höystettyä
ni telineiden rakentamiseen liittyvistä                                         koulutusta hyvällä huumorilla.” ”Kou-
asioista.” ”Koulutus oli hyvä ja ytime-                                         luttaja teki omalla esiintymistaidollaan
käs. Ei turhuuksia, vaan panostettiin                                          ehkä vähän jopa ”tylsästä” mutta erittäin
oleellisiin asioihin.” ”Oli hyvää tietoa                                        tärkeästä aiheesta viihdyttävää seurat-
tulevaa esimiestyötä varten.”                                              tavaa.” Riveissämme taitaa siis olla joku,
                                                            jonka sisällä asuu pieni viihdyttäjä?
Trukkikoulutus – Tärkeitä asioita
                                                               Etäkoulutuksista tunnutaan olevan
“alkaville ja jo kokeneemmille                                             montaa mieltä: ”Hyvä koulutus etä-
                                                            toteutuksesta huolimatta.” ”Näin etänä
trukinkuljettajille”                                oikein hyvä.” ”Teams ei ole varmaan paras paikka tälle koulutuk-
Trukkikoulutuksen osalta kiitellään erityisesti käytännön harjoit-         selle.” Toisaalta lähikoulutuksessa moni kiittelee juuri käytännön
telua, joka tämän tyyppisissä koulutuksissa onkin oleellinen osa.          osuutta: ”Esimerkit nostoapuvälineistä, joita pääsi hypistelemään,
”Ajorata oli hyvä!” ”Asiat oli selkeästi selitetty ja käytännön jakso oli      oli hyviä.” ”Oli hyvä nähdä mallikappaleet kuluneista nostoapuväli-
myös johdonmukainen.”                                neistä, jotta oppi, mitkä välineet ovat nostotyöhön käyttökelpoiset
                                          ja mitkä ei.” ”Kiinnikkeiden tutkiminen paikan päällä oli hyvä lisäys
  Koulutuksia on toteutettu korona-aikana myös etänä. Nekin            koulutukseen.” ”Hyvin katsottiin, miten nostokiinnityksiä tulisi
ovat saaneet kiitosta: ”Erinomainen koulutus. Aihe ei välttämättä          nostoja varten tehdä.” ”Käytännön opetus oli hyvä. Jää semmoset
niin tarpeellinen omassa työssä, mutta mielenkiinto pysyi yllä etä-         paremmin mieleen.”
näkin, kiitos hyvän kouluttajan!”                            Koulutuksesta on koettu olevan paljon hyötyä omassa työssä:
                                          ”Koulutuksesta sai hyviä näkökulmia omaan työskentelyyn.” ”Hyvin
Kurottajakoulutus ja pyöräkuormaajakoulutus –                    tuli tietoa liinojen kulumisesta ja rispaantumisesta sekä siitä, mitä
”Tanko liukkaaks ja maanantaina töihin!”                      tulee ottaa huomioon nostoapuvälineitä käyttäessä.” ”Tiivis paketti,
Kuten muissakin koulutuksissa, kouluttajalla on suuri merkitys           sen verran asiaa, että ne jäivät muistiinkin.” ”Itselle kaikki uutta
kokemukselle. ”Kouluttaja osasi hyvin vastata työskentelytilanne-          asiaa ja koulutus oli hyvä ja kattava. Kouluttaja selitti asiat sel-
kysymyksiin ”irl” (in real life = tosielämän) esimerkeillä. Jaksaa         keästi.” ”Kaikin puolin hyvä koulutus, joka ehdottomasti helpottaa
kurssilaisena keskittyä paremmin, kun ei ole tylsä, monotoninen           nostoihin lähtemistä ja turvallisuuden huomioimista.”
kouluttaja.” ”Asiakoulutus ja asialliset kouluttajat.”                 Noviisien lisäksi moni nostokonkarikin kokee hyötyneensä
                                          koulutuksesta: ”Tärkeää asiaa, hyvä kertaus erityisesti nostoapuvä-
  Kokonaisuutta on pidetty erittäin hyvänä: ”Paljon uutta hyö-          lineiden kunnon ja tarkastuksen osalta.” ”Koulutus oli juuri sellainen
dyllistä tietoa koneesta.” ”Hyvä kokonaisuus ja sopivasti taukoja.         kuin odotinkin, ja vaikka asiat olivat tuttuja, opin silti uutta.” ”Olin
Nostohommissa kertaus on aina hyväksi.” ”Koulutuksessa käytiin           aluksi hieman skeptinen koulutuksen hyödystä, mutta yllätyksekseni
konkreettisesti kurottajilla tehtäviin nostoihin liittyviä käytäntöjä
läpi esimerkiksi työturvallisuuden osalta. Käytännön osuus selkeyt-        “sain siitä hyvää yleistietoa.” ”Paljon asiaa, uutta ja vanhan kertausta.
ti pyörivän kurottajan eri toimintoja ja ominaisuuksia.”              Tosi pro.”

  Joillain odotukset koulutuksesta eivät ole olleet kovin korkeal-        Putoamissuojauskoulutus – ”Täynnä hyvää asiaa”
la, ja he ovat saaneet yllättyä iloisesti: ”Loistava koulutus. Asialli-       Putoamissuojaus koetaan yleisesti tärkeäksi asiaksi, joten kou-
nen ja rento, ei ollenkaan niin pitkästyttävä mitä odotin.” ”Ennak-         lutuksiinkin suhtaudutaan positiivisesti. ”Hyvä ja hyödyllinen
kotiedoista poiketen koulutus oli meille hyödyllinen, ja kouluttaja oli       koulutus!” ”Oli hyötyä, koska opin uusia asioita, joita ei pitäisi
hyvin eläytyvä ja mukaansatempaava.”                        pitää itsestäänselvyytenä.” ”Hyvin järjestetty koulutus, joka oli
                                          täynnä hyvää asiaa.” ”Hyvä ja asiallinen koulutus. Tärkeä työssäni.”
  Palautteista RamiPro-tiimi saa myös hyviä vinkkejä koulutus-
ten parantamiseen. Esimerkiksi eräs kurottajakoulutukseen                Kaikissa koulutuksissa pyritään nimenomaan käytännönlähei-
osallistunut toivoi: ”Olisin kaivannut ohjeistusta tai läpikäyntiä         syyteen, ja osallistujien taustat otetaan mahdollisuuksien mukaan
ajotietokoneesta kuvien kanssa. Ajohytti on niin pieni, että jos          huomioon. Tämä saakin usein kiitosta koulutettavilta: ”Hyvin osat-
kaipaa apua, on vaikea kahdestaan ahtautua koppiin katsomaan            tu fokusoida asiat meidän näkökulmasta koulutusmateriaalissa.”
sitä näyttöä, varsinkin kun näyttö on niin pimeä.” Tämä otetaan           ”Asiallinen ja käytännönläheinen koulutus.” ”Kysymyksiin saatiin
varmasti jatkossa huomioon.                             vastauksia, joten tietoa löytyi.”

Alamieskoulutus – ”Nyt tietää paremmin”
Alamieskoulutuksista olemme saaneet eniten sanallista pa-
lautetta. Jälleen kerran kouluttaja on mainittu usein: ”Koulutus

                                         RamiSanomat 2/2023 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16