Page 12 - RamiSanomat
P. 12

Mitä hyötyä
                        koulutuksista on?

                       Asiakkaat kertovat!

T    ilaajat saattavat tänä päivänä kysyä, onko           Henkilönostinkoulutus – ”Erittäin hyvä ellei täydellinen!”
     nostotyösuunnitelma tehtynä, kun mennään            Koulutukseen osallistuneet ovat arvioineet kouluttajan pätevyy-
     tekemään jotain asennustyötä, joka vaatii           den ja kyvyn kouluttaa useimmiten erinomaiseksi ja vähintäänkin
     erikseen taakan nostamista. Tai onko henkilö-         hyväksi. Kouluttaja mainitaankin monessa palautteessa: ”Asial-
     nostosuunnitelma tehtynä ja miten turvallisesti        liset kouluttajat.” ”Kouluttajat osasivat hommansa ja päivä meni

             asennus saadaan tehtyä esimerkiksi nostimen  “sulavasti.” ”Kouluttajan esiintymis- ja opetustaidot 10/10.”
             avulla kohteessa, joka vaatii henkilön nosta-   Koulutukseen on oltu kokonaisuudessaan hyvinkin tyytyväisiä.
mista? Tilaajaa saattaa myös kiinnostaa, onko putoamissuojaus-     Monessa palautteessa kiitellään myös käytännön harjoittelua.
suunnitelman tekeminen tuttua tai miten mietitään etukäteen       ”Kokonaisuudessaan selkeää sisältöä. Hyvin opastettu kaikki.”
oikeat ankkurointipisteet, jotta turvavaljaiden käyttö on ylipäänsä   ”Vaikka minulla oli yleistietoa nostimista, sain paljon vastauksia
hyödyllistä. Oletko sinä varautunut näihin kysymyksiin?         askarruttaviin kysymyksiin.” ”Täydellinen koulutus. Sai tietoa erilai-
                                    sista henkilönostimista.” ”Jäi sellainen olo, että kaikki tärkeät asiat
Kun koulutukset ovat kunnossa, on työtehtäviä helppo lähteä       muistettiin tuoda esille.” ”Oli hyvä kokonaisuus ja onneksi ryhmän
suorittamaan tietäen, että ne tulee tehtyä turvallisesti. Tällöin    koko oli pieni, niin ajoharjoittelulle jäi hyvin aikaa.” ”Koulutuksen
myös asiakkaille pystyy vastaamaan edellä esitettyihin esimerkki-    kesto oli sopiva. Sopivasti teoriaa ja käytäntöä.” ”Selkeä, kuuluva

kysymyksiin oikeanlaisella itsevarmuudella.               puhe, käytännönläheisyys, ja monia eri koneita sai ajaa. Hyvä ryt-

RamiPro-tiimimme järjestää monenlaisia työturvallisuuteen liitty-    “mitys ja tauotus.” ”Koulutus oli ripeä ja täynnä asiaa. Hyvin välitetty
viä koulutuksia kaikille organisaatiotasoille. Perinteisten vaadittu-   tieto ilman jaaritteluja.”
jen korttikoulutusten lisäksi tarjolla on koulutuksia muun muassa       Joskus sattumallakin on näppinsä pelissä: ”Aamupäivän teoria-
telineturvallisuudesta, putoamissuojauksesta, pölynhallinnasta       osuudella aika kului siivillä ja iltapäivän auringonpaiste kruunasi
ja nostimien käytöstä. Pitkän linjan koulutusammattilaisemme        käytännön harjoitukset.” Ja sitten se pääasia: ”Itselle oli monikin
varmistavat, että oppi menee myös perille. Onnistumisista kertoo      asia jo tuttu, mutta mielestäni tämä on koulutus, joka jokaisen
koulutusten jälkeen keräämämme asiakaspalaute.               nostimen käyttäjän olisi hyvä käydä.”

                                     Telinekoulutus – ”Asiallinen homma”
Parhaiten koulutusten hyödyistä ja sujuvuudesta osaavat tietysti Kouluttajan pätevyys ja kyky kouluttaa saivat taas huippuarvosa-

kertoa niihin osallistuneet asiakkaamme. Päästetäänpä heidät siis nat. Kokonaisuutena koulutusta on pidetty hyvänä, ja telineisiin

ääneen!                                 aiemminkin tutustuneet ovat saaneet uutta tietoa. ”Hyvä ja asial-

12 RamiSanomat 2/2023
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16