Page 6 - RamiSanomat
P. 6

WeLandin työmaalla voidaan hyödyntää
                                   myös kiinteistön omia lämpöputkia
                                   työmaa-aikaisessa lämmönsiirrossa.
                                   Kuvassa NCC:n talotekniikka-
                                   asiantuntija Samuli Salo, joka on
                                   vastannut lämmitysjärjestelmän
                                   suunnittelusta.

Mittausten avulla tarkempaa tietoa                     Ramirentin päivystäjä saa pilvipalvelun kautta nopeasti tiedon työmaa-
Laajempi olosuhdehallintakin on alkanut Roni Turusen mukaan        siirtimen lämpötilan ja paineen muutoksista sekä sähkökatkoksista.
kiinnostaa työmaita. Esimerkiksi NCC:n Namika Areenan työmaal-       Kuvassa Antti Tanttu Ramirentiltä tarkastamassa tiivisteiden kuntoa.
la tarve hallita lämpötilaa ja suhteellista kosteutta on noussut
suurista lattiavaluista.                       nusaikataulujen mukaan. Jos koneellista kuivausta päätetään työ-
                                   maalla käyttää, usein lämmityskalustoa voidaan tässä vaiheessa
  Tämä koripalloilun tuleva pyhättö sijaitsee Helsingin Pakilassa. vähentää, koska kuivaimet itsessään synnyttävät lämpöä tilaan.
Namika Areenan työnjohtaja Atte Raunio kertoo, että pelkkien
porareikämittausten rinnalle on kaivattu muitakin mittareita par-
kettiasennuksen tarkkojen toleranssien takia.

  – Mittaustulokset siirtyvät kosteus- ja lämpötila-antureilta
nyt suoraan Ramirentin pilvipalveluun. Se mahdollistaa kaikkien
osapuolien pääsyn samaan dataan ja olosuhteiden muutoksen
seurannan etänä. Mikäli esimerkiksi suhteellisessa kosteudessa
huomataan epätoivottua muutosta, on siihen reagoiminen nyt
helppoa.

  Ramirent valittiin Raunion mukaan toimittajaksi pitkän yhteis-
työkumppanuuden perusteella.

  – Yhteistyö on sujunut luontevasti, ja työnjohtajille pidettiin
myös perehdytystilaisuus palvelun käytöstä ennen sen käyttöön-
ottoa työmaalla. Työmaan puhtausluokituksen P1 takia on vielä
pohdinnassa, onko hiukkasmittaukselle tarvetta loppusiivouksen
alkaessa.

Olosuhteita kannattaa tarkastella kokonaisuuksina           Mikä rakennushanke?
Ramirentin tuotepäällikkö Sami Metso vinkkaa lopuksi, että sekä    Namika Areena, Helsingin Pakila
lämmitys, kuivaus että pölyntorjunta on järkevää huomioida mah-
dollisuuksien mukaan yhtenä kokonaisuutena.              Milloin?
                                   7/2022–9/2023
  – Kun tilat ovat pölyntorjunnan seurauksena puhtaat, työteho
nousee ja rakenteet kuivuvat nopeammin. Se johtuu siitä, että     Kuka?
huokoset pysyvät auki ja ilmanpuhdistimien aiheuttama ilmavirta    Pääurakoitsijana NCC Suomi Oy
huuhtoo rakenteiden pintoja, hän listaa hyötyjä.
                                   Mitä erityistä?
  Joskus olosuhde saadaan lämmöllä ja ilmanliikkeellä Metson    Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden reaaliaikainen
mukaan niin hyväksi, ettei kuivauskalustoja edes tarvita.       etävalvonta

  – Lisäkuivauksen tarve tulee kuitenkin miettiä aina tapauskoh-
taisesti rakenneratkaisuiden, vallitsevan olosuhteen ja raken-

6 RamiSanomat 2/2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11