Page 2 - RamiSanomat
P. 2

Pääkirjoitus

       Asuntorakentaminen on lähihistoriaa tutkaillessa
       ennen näkemättömässä kuopassa, mikä vaikuttaa
       syvälle alan toimijoihin. Muutenkin Suomen talous-
       kasvu pysyttelee vuoden ensimmäisen puoliskon
       nollan tuntumassa. Työnantajakustannukset ovat
       kasvussa liittokierrosten jäljiltä. Tässä muutama
       realistinen huomio tilanteesta.

       Milloin yritykset tyypillisesti viilaavat prosessejaan sekä
       uudelleenjärjestelevät organisaatiotaan? Vaikeina aikoina – ja nyt
       me elämme asuntorakentamisen sektorilla juuri sitä. Ihminen tyypillisesti
       on selviytyjä, jolloin hän pyrkii parantamaan omaa tilannettaan vähintäänkin siedettäväksi,
       ja siihen sitten ajan myötä rutinoituu. Näin on myös yrityksissä: vaikeina aikoina joudumme
       sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen, mutta samalla niin yksilöllä kuin yrityksellä on
       mahdollisuus petrata omaa toimintaa monin eri tavoin.

       Yrityksissä se voi tarkoittaa kipeitäkin ratkaisuja, mutta myös yhdessä miettimällä saattaa
       löytyä mahdollisuuksia uudistaa toimintaa ja tekemistä. Kun tätä kehittämisen ajatusta
       jalostetaan pidemmälle, voitaisiin näinä haastavina aikoina lähteä koko rakentamisen eko-
       systeemissä miettimään, kuinka voisimme tehdä asioita tehokkaammin pienemmillä
       kustannuksilla.

       Tänä päivänä maailmasta työkalut tällaiseen todennäköisesti löytyvät. Puuttuu ehkä se
       yhteinen tahto, jossa istutaan yhteiseen pöytään kukin miettimään, kuinka voisimme toimija-
       na tehostaa projektin läpimenoa ja vaikuttaa ehkä jopa kustannuksiin positiivisessa mielessä.

       Olemme omassa toiminnassamme päässeet viime vuosina muutaman kerran rakentamaan
       yhteistyössä merkittävää kustannustehokasta konevuokrausta. Olemme aidosti miettineet eri
       toimijoiden kesken, kuinka konevuokraustoimintaa voidaan tehostaa ja sitä kautta kokonais-
       kustannuksia pienentää. Tämä ei tarkoita yksikköhintoihin koskemista vaan järkevää
       tekemistä kaikilta osapuolilta. Mitä se on vaatinut: jokainen toimija on hieman avannut
       toimintatapaansa ja aidosti yhteistyöllä pyrkinyt luovaan ajatteluun.

       Näinä haastavina aikoina yhteistyötä tiivistämällä ja prosesseja viilaamalla voidaan rakentaa
       jotain sellaista, mikä kantaa hedelmää lyhyelläkin aikajänteellä, mutta mikä parhaimmillaan
       sitoo tekemisen vuosiksi eteenpäin kaikkia osapuolia hyödyttäväksi.

       Tullaan hieman omista poteroista ulos ja avataan keskustelua vaikka kysymällä: ”Miten
       oletatte ja ennen kaikkea toivoisitte meidän toimivan?”

       Näiden pohdintojen myötä toivotan oikein hyvää kesää.

       Arto Palsio
       Myynti- ja markkinointijohtaja, Ramirent Finland Oy

2 RamiSanomat 2/2023
   1   2   3   4   5   6   7