Page 8 - Bokkatalogen-2023
P. 8

Profession och gemenskap                                            Aapo Roselius PROFESSION OCH GEMENSKAP

                                                                       w

                                                                              Sjuksköterskeföreningen
                                                                              i Finland rf har publicerat
                                                                              en 125-årshistorik som
                                                                              med både text och bild
                                                                              berättar om föreningen
                                                                              och sjukskötararbetet.

nto velenis dis vent venisqui blabora pratis seque           GRÄNSLAND Finland mellan öst och väst                         Historiken ger en inblick i”FULLSTÄNDIGT OBEFOGAD”, löd senatens svar i april 1900 då den ett
hitas quo volum aspelentur?                                                                  vad jobbet bestod av förpar år tidigare grundade Sjuksköterskeföreningen i Finland krävde bättre lön

 iis anda nam nemporiae. Agnienis ex enes aut                                                         för sjuksköterskor. Föreningens pionjärer verkade i en tid där sjukskötaryrket
 chillorum quam nobitam, illuptu samustem.                                                           sammanbands snarast med ett klosterlikt kall för ogifta kvinnor från helst den
mnienet latiur, omnimagnim incti bea duci-
 iquis ilias doluptatur mo is quae excerch il-                                                         över hundra år sedan ochbildade klassen. Genom ihärdighet, målmedvetenhet och med ett solidariskt

En fördjupad översikttur? Caeria vellabo. Ossimposaped etus vol-                                                internationellt och nordiskt kollegialt stöd var Sjuksköterskeföreningen med

 i amendit vendebis alit quisimaion nisincto                                                         den utveckling som skettom att skapa det moderna sjukskötaryrket i Finland.
 cidunt liquam que veliquas aut exerepedi                                                            Profession och gemenskap skildrar Sjuksköterskeföreningens historia från
                                                                                slutet av 1800-talet till 2020-talet. Som en röd tråd genom berättelsen går de
av Finlands historiauptaspis dipsum aut explabo restiis ento
                                                                                inom yrkesgruppen. Somolika sjukskötargenerationernas arbete för att såväl höja professionens profil
 moluptate quo dolorent es sunt, odit eium
 qui denditatium quossim rest, consecti ad                                                           utåt som att skapa gemenskap och förstärka yrkesidentiteten.
                                                                                en röd tråd genom berät-
under de 200 senastebusam etum as minumqu odissundam volup-                                                  telsen går de olika gene-                                                           PROFESSION
                                                                                                                                                      OCH GEMENSKAP
 us eturibea pa derum fuga. Luptat.
                                                                                rationernas arbete för att                                                         SJUKSKÖTERSKEFÖRENINGEN I FINLAND
åren, skriven både förbo. Ut laut et vel estiamus aut veriamet volup-                                             såväl höja professionensISBN978-952-94-6837-9                                                         1898–2023

 molupti officitatur molutem. Et fugit estio ius                                                                                                                                  Aapo Roselius
mnis adia vellestore, con nonem faccus volori

en allmän läsarkretst, se evellent fugit occatia is num in comnias sam

 it aut magnis pe voluptu riberempor magnihilicat

och för gymnasister.laccubulus infernalis.

N 000 000 000 00 Fjolårets succébok                                                              profil utåt som att skapa
         nu uppdaterad och
                                                                       SFF_kansi.indd 1 gemenskap och förstärka yrkesidentiteten.                                                                   30.8.2022 13.19
         inbunden med hårda

         pärmar. 232 sidor, rikt                Sture Lindholm             GRÄNSLAND                    Oberoende om det handlar om gångna tider eller nutid be-
                                                                                höver en välfärdsstat en fungerande hälso- och sjukvård
         illustrerad med mer än                                    Finland mellan öst och väst           med yrkesutbildad arbetskraft.

         250 bilder.                                                Sture Lindholm

         Mjuka pärmar 33,–,                                                              Författare: Aapo Roselius ISBN: 978-952-94-6837-9
         inbunden 36,–                                                                Pris: 40 € + eventuell frakt Kontakt: info@sffi.fi www.sffi.fi

         Finns i välsorterade bokhandlar och kan beställas via www.proclio.fi

         Förlaget Proclio

         Hedvig Sohlbergs gata 18, 10600 Ekenäs Tel. 040-7593 993 e-post: info@proclio.fi

         Ina Colliander – människan bakom bilderna

         Ina Colliander var bildkonstnär och maka till författaren Tito Colliander                                  Det finns nu över 20 SFV-biografier
         (SFV-biografi år 2021). Konstnärsparet beslöt sig tidigt att hänge sig åt sina                                över finlandssvenskar som inte får
         egna konstformer, och stöda varandra då konstnärskapets våndor blev
         övermäktiga.                                                                   glömmas bort. Läs mer och
         Biografins författare, teologie doktor Raili Gothóni har undersökt vilka hän-                                  beställ på www.boklund.fi
         delser som formade Ina Collianders liv, ur vilka källor hon hämtade kraft
         och inspiration, och vad Ina Collianders andliga konst berättar om henne                                      Skriv ”SFV” i sökfältet.
         som människa. Boken baseras på över 3000 brev, på intervjuer, skrifter, fo-
         tografier och utställningsmaterial – och förstås på Ina Collianders konst.

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13