Page 10 - Bokkatalogen-2023
P. 10

Tage Kurtén       25‚-          Kurt Blomqvist      25‚-

”När skönheten kom till byn ...”        Nätbyggaren

ISBN 978-952-5986-47-1             ISBN 978-952-5986-48-8

TANJA AUMANEN

Tanja Aumanen 22‚-   Tanja Aumanen 22‚-   Peter Kankkonen 22‚-   Allan Blom       25‚-
Manda promenixar    Manda hemestrar     Då jag målar saknar jag
                        intet          Blommens sista bitar
ISBN 978-952-5986-42-6 ISBN 978-952-5986-39-6
                        ISBN 978-952-5986-40-2  ISBN 978-952-5986-44-0
      AB                 Finns även på finska:

                        ISBN 978-952-5986-45-7

                     www.labyrinthbooks.fi
                     PB 24, 65101 Vasa
            AB +358 50 526 3122, info@labyrinthbooks.fi

            www.labyrinthbooks.fi

8 AB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15