Page 3 - Bokkatalogen-2023
P. 3

Förord

UTGIVARE:               www.bokkatalogen.fiTidskriften speglar
Stil&form                 www.facebook.com/bokkatalogenSvenskfinland
Storkärrsvägen 30
04130 Sibbo                                                                                                                         FOTO: EMMA KEMPPAINENTidskriften är mediarummets köksbord. Stället där man
                    sätter sig ner, tar sig tid och upplever den gemenskap
 finansierad av            som en tidskrift kan ge. Tonläget är annorlunda än i
                    dagspressen – nu är det inte bråttom. Tvärtom kan du
Svenska kulturfonden          ta god tid på dig att bläddra – eller scrolla – dig fram
PB 439, 00101 Helsingfors        genom tidskriften. Du kan ta paus och återkomma –
kansliet@kulturfonden.fi        vissa tidskrifter kräver eftertanke, andra berättar om
                    evenemang som du inte vill missa. Och om du inte
 tillsammans med            haft tid att delta i fester eller resor, eller föredrag eller
                    demonstrationer kan du läsa om dem i nästa nummer
Föreningen Konstsamfundet        och uppleva en stund tillsammans.
Mannerheimvägen 18, 6 vån.       	 Genom att läsa en eller flera finlandssvenska tidskrifter
00100 Helsingfors            är du medlem i en gemenskap som avhandlar frågor
                    som ligger dig nära. Det må sedan vara geografiskt som
Ansvarig utgivare & producent:     tidningen Nya Östis i Lovisa. Den grundades för drygt tio
Peter Wikström,             år sedan av ett gäng eldsjälar efter att dagstidningen Östra
design@bokkatalogen.fi         Nyland lades ner. Eller det må vara Nya Argus, en högklassigkulturtidskrift som utkommit i
Redaktör:                över 100 år.
Barbara Huldén,             	 Jag är övertygad om att människan behöver det lågmälda samtalet, som då man
red@bokkatalogen.fi           talar förtroligt med väninnan på cafét eller med kompisen på bastulaven. Jag hör till
Tidskrifter:              dem som saknat en finlandssvensk damtidning eller veckotidning och jag har försökt
Förbundsarenan             popularisera delar av de tidskrifter och tidningar jag jobbat med. Men det har inte lyckats
tidskrift.fi              så bra, upplagorna blir för små för att vara lönsamma. Så de som vill ha reportagen om
                    heminredning eller höstmodet får ofta ty sig till utlandet.
Grafisk utformning:           	 Vi läser rikssvenska och finska veckotidningar med innehållet speglar inte riktigt vår
Peter Wikström, design@bokkatalogen.fi egen kultursfär.
Omslag och vinjetter:          	 Politiskt och ämnesmässigt är de finlandssvenska tidskrifterna som en spegel av
Fanny Halén               svenskan i Finland. De är lika olika varandra som vi finlandssvenskar är. Vissa är proffsigt
Annonsförsäljning:           stylade; redigerade och layoutade, andra satsar mera på en “heimlaga” approach.
Barbara Huldén             	 Gemensamt för tidskrifterna är att de görs av en eller flera eldsjälar. Om det inte fanns
                    personer som är redo att ställa upp på talko och skriva artiklar till mycket låga honorar
      Tryckt på Bookwell Oy    skulle det inte finnas några finlandssvenska tidskrifter. Likaså vore tidskrifterna hotade
        Helsingfors 2023     om fonderna plötsligt skulle dra in sina bidrag.
                    	 Ti arbeit i laag, som Lars Huldén skrev, att arbeta tillsammans för något gemensamt
       Tryckt i 120 000 ex.    som man brinner för ger djup tillfredsställelse. Så samarbetar man i Svenskfinland för att
                    bevara vår identitet, kultur och gemenskap.
                    	 Och finns det någon grupp som ännu inte har en egen tidskrift kommer någon förr
                    eller senare att föreslå: Ska vi grunda en tidning! Papperstidningens genialitet bygger på
                    att alla får den hem i postlådan. Jag vet att de behov jag här beskriver kan uppfyllas av en
                    	 Facebook-grupp eller en nätsida, men alla har inte FB och en webbsida glöms lätt bort.
                    	 Så passa på att bekanta er med de över 80 finlandssvenska tidskrifterna. De är en spegel
                    av Svenskfinland.

                    Camilla Berggren
                    Skribenten är journalist, fackboksförfattare
                    och tidskriftsentusiast
   1   2   3   4   5   6   7   8