Page 5 - Bokkatalogen-2023
P. 5

FOTO: SHUTTERSTOCK

      itterature
För tidskrifternas
framtid

De svenska tidskrifterna i Finland kartlades i fjol av Förbundsarenan.
I Tidskrifts­barometern 2022 framgår det att tidskrifterna är en uppskattad och
relevant del av det svenska kulturfältet och att de har många gemensamma
utmaningar. Barometern slår fast att tidskrifterna mer än något annat behöver
mer resurser, främst ekonomiska, men även personalresurser. Från och med i
våras finns det ett anställt tidskriftsombud.

                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10