Page 6 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 6

Merihistoria ı Itämeri

NUORELLE, suomen kielen professo-    joten kirjallisuusopintojani tein aluksi kirjoitti artikkeleita moniin eri lehtiin
rin Kaarlo Niemisen lapsenlapselle    osa-aikaisesti.              miettien samalla tulevaisuuttaan. Va-
kirjallisuus, humanistinen ura ja                         kituisia työpaikkoja ei juurikaan ollut
akateeminen tutkinto olivat selkeitä    – Yliopisto-opinnot keskeytyivät    tarjolla, mutta kesätyöpaikka radiotoi-
valintoja, mutta myös tanssi, taiteet  joksikin aikaa, kun halusin tanssia ja  mittajana avasi ovet Yleisradioon.
ja matkustelu kiinnostivat nuorta    nähdä maailmaa. Sain apurahan ja
naista. Yliopisto-opinnot Marjo aloitti lähdin Kuuban kansalliseen tanssikou-   YLIOPISTO-OPINTOJAAN Marjo jatkoi
vuonna 1988, kun hän pääsi Helsingin   luun vuodeksi opiskelemaan nyky-     vasta muutaman vuoden päästä ja
yliopistoon lukemaan yleistä kirjal-   tanssia. Tilanteet Kuubassa kuitenkin   vaihtoi samalla pääaineensa arkeolo-
lisuustiedettä. – Suvun akateeminen   muuttuivat, kun Neuvostoliitto romah-   giaan. Filosofian maisteriksi hän val-
perintö ja kiinnostus kirjallisuuteen  ti vuonna 1990, ja palasin Suomeen    mistui vuonna 1997 ja jatko-opinnot
veivät yliopistoon, mutta harrastin   jatkamaan opintojani, Marjo muiste-    alkoivat pian sen jälkeen. Väitöskirjan
samanaikaisesti tosissani nykytanssia,  lee. Elettiin 90-luvun laman aikoja, ja  aihe Iban-pitkätaloista ja asutun tilan
                     Marjo teki freelance-toimittajan töitä,

F. W. Rose, ”Serio-Comic War Map for the Year 1877”, 1877,
valmistuspaikka San Francisco, omistaja Beinecke.

6 Albatrossi | Albatrossen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11