Page 9 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 9

Östersjöhistoriens
berättare

 Text Marina Paulaharju Bilder Patrik Lindström

De intressantaste böckerna bygger på historier. Historierna har sin bakgrund,
och det har också den facklitterära författaren Marjo T. Nurminen och hennes
senaste faktabok om kartor över Östersjön. Verket använder kartor för att
berätta om Östersjöområdet från medeltid till nutid. Både bokens tidsresa
och författarens egen historia är fascinerande.

MARJO T. NURMINENS egen resa från barndom till      – Det sägs att han var en adlig godsherres utom-
nutid är starkt förknippad med havet. Den infödda   äktenskapliga son och gick till sjöss som 15-åring år
Helsingforsaren och sjömansdottern har en intres-   1886. Han seglade på världshaven i många år, lärde
sant generationsöverskridande bakgrund och väg till  sig främmande språk och bosatte sig till slut som vux-
fackförfattare och sjöfartsrådsfru.          en i Metsäpirtti på Karelska näset, blev lots på Ladoga
                            och bildade en stor familj med sin fru Olivia, berättar
  – I sin ungdom på 1960-talet seglade min pappa   Marjo och säger att hon har många kära barndoms-
på Östersjön och Nordsjön som radiotelegrafist på   minnen från havet och familjens båtturer i Helsing-
fraktfartyg i några år. Fyra generationer bakåt i min fors och närområdets skärgård. I barndomen kändes
släkt finns också en riktig äventyrare, sjökaptenen  till och med en kort sjöresa som ett stort äventyr. >
och lotsen Alexander Hedlund.

                            Albatrossi | Albatrossen 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14