Page 8 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 8

Sjöhistoria ı Östersjön

Östersjön på kartan
Berättelser från medeltid till nutid

Författare	         Marjo T. Nurminen

Förlagsredaktör	      Tuula Kousa

Grafisk design	       Tommi Jokivaara

Förläggare	         John Nurminens stiftelse

ISBN (finska)	       978-952-9745-85-2

Storlek	          260 x 210 mm

Omfattning	         368 sidor, 100 färgbilder

Teman	           Östersjöns historia, kartor,

	kulturhistoria,

	 politisk historia

8 Albatrossi | Albatrossen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13