Page 1 - Albatrossi_Albatrossen_2-3_2020
P. 1

Koronaepidemia lisää merenkulun haasteita – TTL:n ohjeistus s. 12
          Koronaepidemin ökar sjöfartens utmaningar - Instruktioner av TTL s. 14

Merimieseläkekassan asiakaslehti | Sjömanspensionskassans kundtidning | 2–3.2020

          Marjo T. Nurminen:

 Kartat kertovat tarinoita Itämeren
  alueen historiasta ja nykyajasta s.4
 Kartor berättar historier om Öster-
 sjöområdet från medeltid till nutid s.8
   1   2   3   4   5   6