Page 9 - Pyhaselkalainen
P. 9

Rauvanvaaran hyppyrimäen alue luontopolkui-
neen, Nivanjoen kanoottireitti, kaksi venerantaa
sekä uimaranta. Nivasta on tehty kaksi kyläkir-
jaa Nivan kyläkirja sekä Niva muistojen kylä. Joki
virratkoon-niminen kylälaulu kertoo samoin kylän
elämästä.

Kylätoiminnalla Niva-lähettiläitä           ulkomaalaista vapaaehtoista työleiriläistä useista
Eurooppaan, Japaniin, Etelä-Koreaan ja         Euroopan maista sekä Japanista, Etelä-Koreasta
Meksikoon                       ja Meksikosta. Tänä epidemiavuotena ei leiriä
                            voitu toteuttaa.
Kylätoimintaa kylässä on harjoitettu vuodesta     Vuosittain Nivassa järjestetään muutama kyläta-
1979 lähtien. Toiminta aloitettiin yhdessä naa-    pahtuma, kuten rantaonkikisa tai Avoimet kylät
purikylän Ohvanan kanssa, mutta jo vuotta       -tapahtuma tai Valoton ilta Nivan vene- ja uima-
myöhemmin omana kylätoimikuntana. Vuosien       rannan grillillä.
saatossa teemat ja toiminnan muodot ovat vaih-
delleet, kuten kylän asukkaiden aktiivisuus ky-    Lisää Niva asiaa on tarjolla Nivan
lätoimintaankin. Viime vuosien kylätoimintaa on    Facebook sivulla:
leimannut kansainvälisyys. Heinäkuussa pidetyt
kansainväliset vapaaehtoiset työleirit ovat olleet   https://fi-fi.facebook.com/Ni-
kiinnostava ja haastavakin kylätoiminnan muoto.    van-kyl%C3%A4-119025924820360/
Kyläyhdistys on täysihoitanut neljästä kahdek-
saan ihmistä viikon aikana. Vapaaehtoiset ovat
osallistuneet yleishyödyllisiin töihin ja tutustuneet
kylän elämään, sekä järjestäneet kaikille avoimen
kansainvälisen ruokaillan. Vuoteen 2019 mennes-
sä Nivassa on vieraillut 14 maasta yhteensä 27

                                                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14