Page 5 - Pyhaselkalainen
P. 5

Hammaslahden	seudun	kyläyhdistys															           ALOITE	

Marko	Pitko		
puheenjohtaja	
Opintie	24	
82200	Hammaslahti	

Joensuun	kaupunki/	
kaupunginhallitus	

ENTISEN	PYHÄSELÄN	KUNNAN	ALUEEN	PITÄJÄKSI	JULISTAMINEN	

Hammaslahden	seudun	kyläyhdistys	Ry,	muut	yhdistykset	sekä	asukkaat	ovat	päättäneet	julistaa	entisen	
Pyhäselän	kunnan	alueen	Pyhäselän	pitäjäksi.	Pyydämme,	että	Joensuun	kaupunki	tunnustaisi	meidän	
pitäjäksi	julistautumisen	ja	ryhtyisi	käyttämään	Pyhäselän	alueesta	Pyhäselän	pitäjä	nimitystä	1.1.2021	
lähtien.	

Pyhäselän	pitäjäksi	hakemista	kannattaa	myös	Hammaslahden	seudun	kyläyhdistyksen	hallinnoima	
Hammaslahti	-	kaikki	yhdessä!	-hankkeen	ohjausryhmä,	jonka	muodostavat	Pyhäselän	alueelta	olevat	
yhdistykset.	Pitäjäksi	julistautuminen	on	saanut	kannatusta	myös	kyselyssä,	joka	tehtiin	
hammaslahtelaiset	–facebook	ryhmässä.	

Kotimaisten	kielten	keskus	kannattaa	myös	lakkautuneille	kunnille	pitäjä	–nimen	käyttöönottoa.	

Joensuun	kaupungissa	oleva	Pyhäselän	pitäjä	toisi	Pyhäselkä	nimen	yleiseen	käyttöön	ja	vahvistaisi	
Pyhäselän	alueella	olevien	asukkaiden	kotiseutuhenkeä,	identiteettiä	ja	yhteisöllisyyttä.	Samalla	se	
selkeyttäsi	kaupungin	hallintoa	kun	Pyhäselän	alueesta	käytettäisiin	yhtä	nimeä.	

Joensuussa	16.11.2020	Hammaslahden	seudun	kyläyhdistys	Ry					

Marko	Pitko	                   Hannu	Holopainen	
puheenjohtaja	                  varapuheenjohtaja	

                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10