Page 10 - Pyhaselkalainen
P. 10

KATSAUS K-MARKET                      muistuttaa riittävistä turvaväleistä, siten pidetään
HAMMASLAHTEEN JA TEKIJÖIHIN                 kauppareissut turvallisina.
SEN TAKANA
                              Timoset haluavat rohkaista kaikkia asiakkaita ker-
K-market Hammaslahti on monelle tuttu näky ky-       tomaan vapaasti tuote toiveita ja kehitysideoita.
län keskustassa ja mieluisa paikka hoitaa arjen       Palaute auttaa rakentamaan asiakkaille mielui-
ostokset. Kesällä 2020 kauppa vaihtoi omistajaa,      san, oman kylän kaupan.
ja nyt ohjaksissa ovat kauppiaspariskunta Juha
(41) ja Tiina (36) Timonen. K-market Hammaslah-                      Teksti ja kuva: Pinja Ignatius
ti -ja Aittaranta ovat Timosten tuoreimmat kaupat,
mutta eivät suinkaan ainoat, sillä näiden lisäksi
heidän vastuullaan ovat K-marketit Noljakasta,
Suvantokadulta, sekä Rantamutalasta.

Juha kertoo päätyneensä alalle, kun aikoinaan
Pieksämäellä merkonomiksi opiskellessaan hä-
nelle avautui mahdollisuus päästä kauppaan töi-
hin oppisopimuksella. Tällöin into alaa kohtaan
syttyi ja työ tuntui kolahtavan niin, että hän halusi
ehdottomasti jatkaa alan parissa. Restonomiksi
opiskellut Tiina sen sijaan kertoo ajautuneensa
työhön ikään kuin ”siivellä”, kun Juhan haave
kauppiaaksi ryhtymisestä sai hänetkin innostu-
maan alasta. ”Yhdessä työskentelyssä on puo-
lensa ja puolensa, mutta ei se ole hetkeäkään
kaduttanut” toteaa Tiina yhdessä työskentelystä.

K- market Hammaslahdessa on Timosten mu-
kaan potentiaalia ja sen suhteen paljon suunni-
telmia. Kauppaa pyritään nykyaikaistamaan ja tu-
lossa onkin mittava remontti, jonka tavoitteena on
pystyä palvelemaan suuremmalla kapasiteetilla.
Maailmalla vallitsevalla Korona -epidemialla on
Timosten mukaan ollut osuutta remontin viiväs-
tymiseen, mutta toivon mukaan työt päästäisiin
aloittamaan mahdollisimman pian.

    Korona on ollut iso otsikko jo pitkän aikaa ja sii-
    hen on suhtauduttu vakavasti. Kauppa kuuluu
    elintärkeään toimintaan, eikä mahdollisuuksia
    etätyöhön ole, joten turvallisuuteen täytyy pa-
    nostaa. K-marketeissa on huolehdittu turvallisuu-
    desta käsidesin, pleksien ja perusteellisen puh-
    distuksen avulla, mutta Timoset haluavat myös

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15