Page 12 - Pyhaselkalainen
P. 12

KAAMOS SOUND OY

  FOLEY -ÄÄNIÄ POHJOIS-KARJALASTA

  Kaamos Sound Oy on Hammaslahtelaisen Tapio      joustavuutta ja asiakaspalvelukykyä. Paljon puhu-
  Liukkosen (39) perustama foley-ääniä tuottava    taan myös, että yrittäjän pitäisi olla moniosaaja,
  yritys. Alkujaan pohjoisesta, Tervolan kunnasta   mutta Liukkonen painottaa erikoistumisen tärke-
  kotoisin oleva Liukkonen kertoo päätyneensä ää-   yttä.
  nityön pariin opiskeltuaan vaihdossa Englannis-
  sa. Tällöin hän tutustui peliäänten maailmaan ja   Liukkonen näkee jatkavansa työnsä parissa,
  jatkoi itsenäisesti aiheen parissa.         mutta joskus olisi kiva kokeilla jotain muutakin.
                             Tulevaisuudensuunnitelmissa on yrityksen kas-
  Yrityksensä Liukkonen perusti heti Pohjois-Kar-   vattaminen ja mahdollisesti uuden liikeidean ke-
  jalan ammattikorkeakoulusta medianomiksi       hittäminen.
  valmistuttuaan vuonna 2007, jolloin hän alkoi
  tuottamaan äänitehosteita peleihin. Peliäänten
  tekeminen kuitenkin vaihtui elokuvaääniin, joihin
  yrityksen toiminta on siirtynyt kokonaan.
  Liukkonen kertoo pitävänsä työstään kovasti.
  Hänelle työ on, vaikka äänistä puhutaankin, kä-
  sityötä. Äänten tekemisen prosessi alkaa Liuk-
  kosen mukaan työstettävän elokuvan katsomi-
  sella, jonka jälkeen hän suunnittelee ääniä 1-2
  päivää. Sen jälkeen Liukkonen äänittää, leikkaa
  ja lopuksi lähettää valmiin työn asiakkaalle. Työ
  vie projektista ja elokuvasta riippuen 2-4 viikkoa.
  Mieleenpainuvimmiksi projekteiksi Liukkonen ni-
  meää Leatherface ja In fabric -elokuvat.

  Yrityksen alku oli pitkälti asiakkaiden etsimistä.
  Asiakkaita yritykselle ei oikeastaan Suomessa ol-
  lut, joten Liukkonen suuntasi heti kansainvälisille
  työmarkkinoille, jolloin ensimmäiset työllistävät
  firmat olivat Ruotsista ja Amerikasta. Nykyään ei
  asiakkaita tarvitse pahemmin etsiä, johon osasyy-
  nä on asiakkaiden “lukittuminen” eli halu tehdä
  yhteistyötä seuraavissakin projekteissa.Yrittäjäl-
  tä Liukkosen mukaan vaaditaan ennen kaikkea

12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17