Page 14 - Pyhaselkalainen
P. 14

METSÄKONEURAKOINTI PUUMALAINEN OY

  AMMATTITAITOISTA METSÄNHOITOA

    Metsäkoneurakointi Puumalainen Oy on Pasi Puumalaisen (41) vuonna 2007 perustama yritys, joka
    tarjoaa asiakkailleen räätälöityä puukauppapalvelua. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu ostaa pystyyn
    harvennus- ja päätehakkuuleimikoita suoraan metsänomistajilta, joiden kanssa Puumalainen sopii
    yhdessä metsässä tehtävistä toimenpiteistä, ja esimerkiksi harvennusvoimakkuudesta. Tällöin ura-
    kointi muotoutuu täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti.
    Leimikosta tehdään kauppakirja jossa sovitaan mm. puutavaran mitat ja hinnat. Korjuuajankohta
    mietitään kohteelle sopivaksi ja hakkuun jälkeen maksetaan metsänomistajalle sovitut kantohinnat
    toteutuneiden puumäärien mukaan. Puumalaisen yritys tekee myös hankintahakkuita mikäli met-
    sänomistaja haluaa myydä puut itse ja ostaa vain korjuupalvelun. Käytössään yrityksellä on oma
    korjuuketju, joka sisältää hakkuu- ja ajokoneen, sekä koneiden siirtoauton.
    Pyhäselän Hammaslahdesta kotoisin oleva, metsäkoneenkuljettajaksi 2000-luvun alussa opiskellut
    Puumalainen kertoo aina haaveilleensa yrittäjyydestä. Alkuun yritys toimi muutaman vuoden alihank-
    kijana isommalle metsäkoneyritykselle, mutta niiden töiden vähentyessä muodostui puun ostamisesta
    yrityksen uusi suunta. Siitä lähtien on puukauppoja syntynytkin satoja.
    Pienyrityksessä työskentelee tällä hetkellä ainoastaan Puumalainen itse yhdessä poikansa Veeti
    Puumalaisen kanssa. Puumalainen toteaakin olevansa erityisen ylpeä siitä, kuinka jälkipolvi on
    halunnut lähteä mukaan yrityksen toimintaan. Puumalaiselle metsätyöt on sitä niin sanottua kutsu-
    mustyötä. Parasta on yrittäjyyden tarjoama vapaus ja se, että oman työnsä jäljen saa nähdä vielä
    vuosien päästäkin.

                                                         Teksti ja kuva: Pinja Ignatius

14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19