Page 8 - Valintaopas_Kodinhoito_ja_korjaus-2020
P. 8

SUUNNITTELU

                                            RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
                                               www.suomirakentaa.fi

Helpompi
koti asua

Leveät ovet, kynnyksettömyys ja väljät tilat ovat arjen esteettömyyttä         KUVA: Sievitalo, kuvaaja Jaakko Niemelä

Toimiva asunto on tilaratkaisuiltaan joustava ja myös muuttuu eri elämäntilanteiden mukaan. Koskaan ei
etukäteen voi tietää, milloin oma elämäntilanne perheessä vaatii esteetöntä pääsyä asumisen kannalta
välttämättömiin tiloihin.

 Suunnitteluvaiheessa esteettömyys ja muut toimivat ratkaisut voidaan ottaa huomioon usein ilman iso-
ja lisäkustannuksia ja asunnon tyyli huomioiden. Myöhemmin toteutettuna samat ratkaisut voivat olla kal-
liita tai jopa mahdottomia toteuttaa.

 Esteettömyys ei välttämättä näy eikä sen tarvitse herättää huomiota. Esteettömyys ja riittävä säilytystilo-
jen määrä helpottavat arjen sujumista asumisvaiheessa.

Tontti määrittelee rakennuksen sijoittelun tontille ja maaston             tulisi olla mahdollista sijoittaa tarpeeksi säilytystilaa ulkovaatteille.
muodot vaikuttavat sisäänkäyntijärjestelyihin. Rakennus tulisi sijoit-
taa siten, että esteettömille sisäänkäyntijärjestelyille jää riittävästi ti-      Yhdessä kerroksessa pitäisi pystyä asumaan
laa. Mitä tasaisempi tontti, sitä helpompaa on esteettömien kulku-
reittien järjestäminen.                                 Asumiseen välttämättömät tilat olisi hyvä saada yhteen kerrokseen,
                                            eli kaikki asumiselle välttämättömät tilat tulisi sijoittaa ensimmäiseen
  Kulkureitti sisäänkäynnille tulee tehdä esteettömäksi. Kuluväylän          asuinkerrokseen. Useampikerroksisen asunnon sisääntulokerrokseen
pinnan tulisi olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, jotta sitä        kannattaa sijoittaa ainakin yksi asuinhuone (makuuhuone), josta on
pitkin on mahdollisimman helppo liikkua. Portaattomien kulkuväylien          sujuva yhteys wc- ja pesutiloihin. Kerrosten välinen liikkuminen pitäi-
kunnossapito on helpompaa. Jyrkimpiin kohtiin tulisi asentaa käsijoh-         si siten minimoida ja tehdä mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi.
teet ja lisäksi kulkureitin valaistus tuo turvallisuutta pimeän aikaan.        Liikuntarajoitteisuus voi kohdata nuortakin perhettä.

  Asunnon sisäänkäynnin tulisi olla katettu ja suojainen. Suurimmat          Ovien aukeaminen, säilytystilat ja pistorasiat
tasoerot tontilla tulisi pyrkiä ratkaisemaan jo ennen sisäänkäyntiä, eli
sisäänkäynnille tulisi päästä portaattomasti. Alle metrin tasoeroissa         Sisätiloissa tulee huomioida ovien aukeaminen ja näiden vaatima ti-
loivat luiskat ovat oiva ratkaisu. Asuntoon sisälle tullessa tuulikaapin        la. Väliovien aukeamista ”ristiin” tulisi välttää. Liukuovet vähentävät
ja eteisen tulisi olla tarpeeksi tilava pukeutumista varten ja eteiseen        tilantarvetta avautuvien ovien osalta. Kynnysten käyttöä tulisi mini-

                                          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13