Page 5 - Valintaopas_Kodinhoito_ja_korjaus-2020
P. 5

SUUNNITTELU

        Asumisen kustannukset ja laatu

        Huoltotoimenpiteillä saadaan energiansäästöä, asumismukavuutta, asumis-     RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
        terveyttä, turvallisuutta ja huolto ylläpitää asunnon kuntoa ja samalla arvoa.     www.suomirakentaa.fi

         Asukkaiden ja omistajien kannalta olisi hyvä arvioida asunnon laatua koko-
        naisuutena ja tapauskohtaisesti asukkaat ja heidän tarpeensa huomioiden.
        Kun tämä kokonaisuus tehdään riittävän hyvin, eri osatekijöiden todellinen
        arvo ja arvostus tulevat paremmin huomioiduksi.

        Asumisen laadun ja kustannusten eli asuttavuuden tarkastelu voidaan      Esimerkiksi kodin siivous ja puhtaanapito parantaa asunnon ja asuk-
        jakaa kolmeen osakokonaisuuteen.                      kaiden viihtyvyyttä ja kuntoa sekä tietysti asunnon arvoa ja kestoi-
                                              kää. Harva kuitenkin tietää tai edes mieltää sen taloudellista merki-
        1. Asunnon toimivuus, viihtyvyys ja terveellisyys              tystä. Suunnilleen kuitenkin voidaan kodin hoitamisen hinnaksi ar-
                                              vioida esim. 4 eur/m2/kk. Tässä kotisiivoojan työ on arvostettu 10
        Tätä on sitten ajateltava asukkaiden tarpeista eli tarkistetaan ja arvi-  eur/h. Eli esim. normiperheen 100m2:n asunnossa kodinhoidon ar-
        oidaan seuraavat kohdat:                          voksi tulee noin 400 eur/kk ”puhtaana käteen”.

         –	tilaratkaisut                             2. Tekninen laatu
         –	esteettisyys
         –	esteettömyys                              Kuntotarkastus keskittyy enemmän tässä vikojen ja puutteiden etsin-
         –	 helppokäyttöisyys/ automatiikka                    tään sekä rakennusfysikaaliseen tarkasteluun verrokkina normin mu-
         –	sisustusratkaisut                           kainen talo. Näitä teknisen laadun kysymyksiä on hyvä käydä asumi-
         –	 tekniset ratkaisut ja turvallisuus                  sen asiantuntijan kanssa läpi.
         –	 ergonomiset ratkaisut
         –	 sisäilman raikkaus ja puhtaus                      Alakohtia tässä on
         –	 kulkuteiden, sisääntulon ja lattioiden liukkaus             –	 rakenteellinen kestävyys
         –	pinnat                                  –	 asunnon kestävyysaikaa ja kulutusta
         –	kalusteet                                 –	 eristykset (kosteus, lämpö, ääni, palo)
         –	 yksilölliset mukavuustekijät                       –	 energian kulutus
         –	 piha ja kulkutiet                            –	LVIST-tekniikka
         –	muunneltavuus                               –	käyttötekniikka
                                               –	jätehuolto
        Asumisen kustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. valitsemalla helppohoitoisia,   –	 piharatkaisut/ kulkutiet
        kestäviä , esteettömiä ratkaisuja.                       –	 sisäilmaraikkaus ja vaihtuvuus
                                               –	 valaistuksen ratkaisut
KUVA: Tarkett                                         –	 kosteustekninen toimivuus sisällä, rakenteissa ja ulkopuolella
                                               –	ympäristöystävällisyys

                                              3. Hoidettavuus ja hoito

                                              Esim. 150m2:n omakotitalon energiakustannukset ovat n. 3000 eur/
                                              vuosi, kodinhoitokustannukset 7000 eur/vuosi, huoltotyöt, ulkotyöt ja
                                              erilaiset maksut noin 3000 eur/vuosi sekä korjaustyöt 4000 eur/vuosi.

                                               Normaalikotitalouden vedenkulutus on noin 120l/hlö /vrk , eli
                                              noin 15Eur/hlö/kk. Nelihenkinen perhe kuluttaa käyttöveteen (ja jä-
                                              teveteen samalla) noin 720Eur/v (noin 180m3).

                                               Suurin ylläpitokustannus (mikäli tästä maksetaan) tulee siis nor-
                                              miomakotitalossa sen hoidosta ja puhtaanapidosta. Niinpä kannat-
                                              taa pyrkiä helppoon hoidettavuuteen eri pintamateriaaleissa sisäl-
                                              lä ja ulkona sisäilma mukaan lukien sekä matoissa, tekniikassa, jäte-
                                              huollossa, kalusteissa yms.

                                               Hoitotyön helppoutta helpottaa luonnollisesti se, että asutaan siis-
                                              tisti. Kun sitten hoidetaan, kannattaa valita oikeat aineet, välineet ja
                                              menetelmät.

                                               Siistissä kodissa viihdytään paremmin, voitetaan aikaa, kun tavarat
                                              ovat paikoillaan, vieraatkin viihtyvät ja talo pysyy paremmin arvossaan.

                                                      www.suomirakentaa.fi

                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10