Page 9 - Valintaopas_Kodinhoito_ja_korjaus-2020
P. 9

SUUNNITTELU

moida ja kaikki lattiatasot pitäisi pyrkiä rakentamaan    Kodinhoitotila on yksi kodin tärkeimpiä tiloja arjen helpottamiseksi. KUVA: Kontiotuote
samaan tasoon.                                9

  Säilytystilojen puute on suomalaisten yleisin vika
niin uusissa kuin vanhoissa asunnoissa. Rakentamisvai-
heessa riittävä vaatekaappien ja lämpimien varastotilo-
jen määrä jää valitettavan vähälle huomiolle. Kaappiti-
laa tulisi olla riittävästi niin eteisessä, makuuhuonees-
sa kuin kodinhoitohuoneessa. Myös keittiössä tarvitaan
reilusti kaappitilaa astioille, keittiövälineille ja ruoka-
tarvikkeille. Erillinen kodinhoitohuone ja vaatehuone,
sekä lämmin varastotila ovat suositeltavia. Harrastus-
välineille tulisi varata tarpeeksi tilaa. Ullakko tai kella-
ri ovat usein oivia paikkoja säilyttää harvemmin käy-
tettäviä tavaroita.

  Riittävällä pistorasioiden määrällä vältytään kom-
pastumisvaaraa aiheuttavilta jatkojohdoilta. Osan pis-
torasioista voi myös sijoittaa lattianrajaa korkeammal-
le, jolloin niihin ulottuu kumartumatta.

Ergonominen keittiö

Keittiön ja ruokailutilan sijoittaminen samaan tilaan tai
erikseen on makuasia. Viime vuosina trendinä ovat ol-
leet tupakeittiö-tyyppiset ratkaisut, jolloin ruokailu ja
seurustelu on helpompaa ruoanlaiton yhteydessä. Keit-
tiösaareke on tullut jäädäkseen.

  Varusteiden sijoittelu keittiössä on osa käyttöergo-
nomiaa ja keittiön suunnittelua. Hyvällä sijoittelulla vä-
hennetään kurottelun tai kumartumisen tarvetta. Hy-
vin sijoitetut varusteet ovat sopivasti käden ulottuvil-
la ja helposti käytettävissä. Astianpesukoneen täyttö
ja tyhjentäminen on helpompaa monille, jos se sijoi-
tetaan hieman lattiatasoa korkeammalle. Pöytätason
korkeudelle sijoitetusta mikrouunista on helpompi nos-
taa höyryävän kuuma ruoka ulos kuin kurotella sitä ylä-
kaapin alahyllyltä. Uunin luukun aukeaminen sivusuun-
taan ja helposti ulos vedettävät uuninpellit helpotta-
vat toimimista.

  Yläkaappeihin ja kulmakaappeihin, sekä laatikos-
toihin on olemassa nykyään monia ratkaisuja, jotka
helpottavat arkea ja tavaroiden ottamista kaapeista.

Wc- ja pesutilat väljiksi ja kynnyksettömiksi

Väljät wc- ja pesutilat helpottavat arkea ja niihin saa-
daan sijoitettua myös tarvittavat säilytystilat sekä mah-
dollisesti myös pesukone ja pyykinkuivaustilat. Useam-
pikerroksisessa asunnossa tilavin wc- ja pesutila kan-
nattaa sijoittaa sisääntulokerrokseen arjen helpotta-
miseksi. Myös muihin asuinkäytössä oleviin kerroksiin
kannattaa sijoittaa wc- ja pesutilat, jolloin tarve por-
taissa kulkemiseen vähenee.

  Liukumattomat lattiamateriaalit ovat tärkeitä wc- ja
pesutilojen turvallisuuden kannalta. Turvallinen lattia ei
ole märkänäkään liukas. Läpinäkyvät rakenteet kuten
löylyhuoneiden ovet ja suihkuseinämät tulee merkitä
niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa. Kiintokalustei-
den, wc-istuinten ja käsienpesualtaiden asennus seinään,
irti lattiasta, helpottaa lattian siivousta kaappien alta.

       www.esteeton.fi
    www.suomirakentaa.fi
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14