Page 7 - Koivunlehti
P. 7

täällä. Koivunen Oy:llä on autojen tiedostot   on tarkoitus rakentaa uudet liiketoimintatilat.   Laura-vaimon lisäksi Tove-tytär ja kaksi poi-
myös ruotsalaisten rekisteritietojen pohjalla.    Nykyisellään toiminnan rajat on ihan kir-    kaa, Frans ja Alfred.
Se helpottaa valtavasti palvelua, kun pystytään
hakemaan ajoneuvolle oikea osa, jo ennen sen   jaimellisesti saavutettu. Seinien sisään ei kerta    Markus Kettunen on urheilutaustaltaan
rekisteröintiä Suomessa.             kaikkiaan mittaansa enempää hyllyjä ja tava-    lakeuden miehiä. Hän päätti uransa Super-
                         raa sovi. Tai tietysti sopii, mutta sitten ei enää pesiskentillä 2007. Urheilu ei kuitenkaan ole
  – Alueella on puolenkymmentä autokor-     mahdu ihmisiä sisään. Tämän kanssa nyt vain     jäänyt taakse. Se vain jatkuu valmentajan
jaamoyritystä. Ne ovat pääasialliset asiak-    on elettävä, toistaiseksi.             roolissa. Tulostakin on syntynyt. Syyskuussa
kaamme. Sen lisäksi alueen kuluttajat ovat                              joukkue pokkasi B-poikien SM-kultaa. Mar-
pikkuhiljaa huomanneet, että meiltä saa yhtä     Teemu Buckman on paikkakunnan poi-       kuksen ja Piia-vaimon pojista Joona (18 v) on
ja toista tavaraa, mitä piti ennen käydä hake-  kia. Innokkaasta autoharrastajan taustasta     pesismiehiä ja Veeti (15 v) on salibandyn har-
massa kymmenien kilometrien päästä. Paikal-    huolimatta hän kouluttautui rakennusalalle ja    rastaja. Markus toimii myös Veetin joukkueen
lisen väen ostouskollisuus onkin korkea.     2012 rakennusinsinööriksi. Muutaman raken-     huoltajana. •
                         nusalalla vietetyn vuoden jälkeen oli edessä
  – Rautakaupan ja autonvaraosaliikkeen     ryhtyminen yrittäjäksi. Perheeseen kuuluu
luonnollinen yhteys on osoittautunut toimi-
vaksi näillä lakeuksilla jo muuallakin. Kun
maanviljelys on valtaelinkeino ja asutus haja-
naista, on kysyntä kohtuullisen taattua. On
pakko liikkua ja pitää pyörät pyörimässä. Siitä
se tarve syntyy.

  Seudun autokanta on varsin kirjava, kuten
Suomessa yleensäkin. Hiukan se on korealais-
painotteinen, kun naapurissa Tervajoella on
suuri itämerkkiä myyvä autoliike. Sen vaiku-
tus näkyy luonnollisesti ympäristön maan-
teillä.

  Myyntihenkinen Markus edustaa vara-
osapuolen osaamista. Hänellä ovat autot ja
myynti verenperintöä. Vanhemmilla oli huol-
tamo. Siellä oppi asiakaspalvelun alkeet sekä
hyvän palvelun merkityksen.

Tähtäimessä tulevaisuus
Eikä tässä vielä kaikki, kuten lukija saattaa
arvatakin. Tähtäimessä ei suinkaan ole lin-
noittautuminen vanhan liikekiinteistön kivi-
jalkaan, vaan tähtäin on siirretty jo alun perin
kauemmaksi. Kirkonkylän tuntumassa Seinä-
joki-Vaasa -valtatien varressa on tontti, jonne

← Tiskillä on kuhinaa. Vasemmalla         Jarrulevyjen seuraava sukupolvi
Markku Kettunen, kauempana
istuu Teemu Buckman.                     Ruosteelle alttiit pinnat suojattu. Takuu 18 kk tai 25 000
                                km. Valikoimassa yli 900 K27 BlackLine -jarrulevyä.

                                                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12