Page 5 - Koivunlehti
P. 5

Ulvilan Autopiste Oy

Menestyvä
 kaksikko

 Yrittäjyys on taitolaji. Siinä on omat haasteensa, jotka on opittava ja
keinonsa, joilla on mahdollisuus hiukan silittää kulkureitin kuoppia. Vaik-
ka sanonnalla ”kaksin on kaunihimpi” lienee alun perin tarkoitettu pari-

       suhteen arvoa, se sopii aika hyvin myös yrittämiseen.

Tuoreella yrittäjällä on edessään melkoinen määrä         omasta yritystoiminnasta. Olli-Pekan tai lyhyemmin Ollin
       uusia asioita ja velvoitteita, jotka on osattava ja ajatuksissa yrittäjäksi ryhtyminen oli aina ollut selvä juttu.
       hoidettava. Varsinaisen perustekemisen lisäksi    Startti oli vain oikeaa tilaisuutta vaille. Mikolle ajatus oli
       yrityksen kehittäminen vie energiaa ja aikaa. Sit-  uusi, mutta hyvin mieluinen.
tenkin mieleen saattaa hiipiä ajatus, että onko jotakin jää-
nyt huomaamatta tai olisiko parempi toimia toisin. Ja jos,    Tuumasta toimeen
niin miten?                            Tämän vuosikymmenen alussa avautui mahdollisuus ostaa
                                 toimiva yritys ja jatkaa sen toimintaa entisissä tiloissa huol-
  Jos yrittäjällä onkin liikekumppani, helpottuu moni asia.   tamorakennuksen toisessa puolikkaassa. Miehet ottivat niin
Kun toiminta käynnistyy mikrotasolla, nousee yhtiökump-      sanotusti tilaisuudesta vaarin eli tarttuivat mahdollisuuteen.
panien toisilleen antama tuki suureen arvoon. Tästä on hyvä    Fixus-tunnukset tulivat muun liiketoiminnan myötä, kuten
esimerkki Ulvilan Autopiste Oy, jota Olli-Pekka Itkonen ja    hyvin toimivaksi havaittu varaosien hankintakanavakin,
Mikko Kuusisto ovat pyörittäneet vuodesta 2011.          Ilmari Mäkinen Oy Porissa. Starttialustana oli siis jokseen-
                                 kin valmiiksi katettu pöytä.
  Kumppanusten yhteinen taival alkoi porilaisessa auto-
jen merkkikorjaamossa. Hiljalleen heillä alkoi kyteä ajatus

                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10