Page 5 - Koivunlehti
P. 5

Järviseudun Varaosa Oy, Alajärvi

Täyttä palvelua
lakeuden tapaan

Etelä-Pohjanmaan tasaiset näkymät rauhoittavat mielen. Maisemat ovat
voittopuolisesti avarat. Tienpientareet on raivattu niin, että mahdolliset
tielle tunkevat sarvipäät näkyvät jo kaukaa. Keski-Suomesta Vaasaan
vie tie numero 16.

Jos Kyyjärvi kuulostaa paikanni-         keskustaan saakka. Siellä toimii optikkoliike, omatoiminen tai naapurin avustama huolto
      menä satunnaisesta kulkijasta jo   joka auttaa näköongelmassa.           on käynyt mahdottomaksi. Kuluttaja tarvit-
      hiukan myrkylliseltä, niin oloa ei                          see ammattitekijän autonsa huoltoon. Piste.
      helpota se, että ennen Alajärveä   Kokonaisratkaisuja asiakkaille
edessä on vielä Kuolema. Tosin isolla koolla,   – Meitä on myymälän puolella neljä miestä      Ympäröivä maaseutu asettaa omat vaati-
sillä paikannimet kirjoitetaan suurella alku-   asiakkaita palvelemassa itseni mukaan lukien  muksensa liikkeen tarjonnalle. Hydrauliikka-
kirjaimella. Sen henkilökohtaisemmasta ei     ja huoltokorjaamon puolella kaksi. Huolto-   puoli on vanhaa perua. Maatalouskoneissa on
tässä yhteydessä tavallisesti ole kyse.      puolen halusin ehdottomasti mukaan siinä    paljon hydrauliikkaa, jonka pettäessä on saa-
                         saranakohdassa, kun muutimme näihin tiloi-   tava apua nopeasti. Lisäksi erilaiset keveäm-
  Alajärven kaupunki on ydinkeskustaa      hin samalla, kun liikkeen vetovastuu siirtyi  mät koneet ja laitteet, joita käytetään pihoilla,
lukuun ottamatta maatalousaluetta. Kes-      minulle tammikuussa 2013, esittelee Tuomo    puutarhassa tai mökillä, muodostavat oman
kustassa ja sen liepeillä on runsaasti seudun   Lammi liikettään.                tuoteryhmänsä.
asukkaita ja yrityksiä palvelevia yrityksiä. Kun
Vaasaan vievältä päätieltä kääntyy Alajärven     – En näe vaihtoehtoa myymälän ja kor-      – Asiakkaamme tulevat lähiseudulta, noin
keskustan suuntaan, näkyy pian tien oikealla   jaamon konseptille. Tiskiasiakkaiden määrä   50-70 km:n säteeltä. Nettikauppa leikkaa siitä
puolella mittava pyloni. Se ilmoittaa, että pai- on laskenut voimakkaasti. Tekniikan moni-    osansa joissakin tuoteryhmissä. Eräs ominais-
kalla on Fixus-liike. Jos Fixus-pylonia ja -lii- mutkaistuminen ja huoltotöiden edellyttämät   piirre täkäläisessä kulttuurissa on: Asiat sano-
kekilpeä ei huomaa, on parasta jatkaa matkaa   laitteet ovat huolehtineet siitä, että autojen taan suoraan päin naamaa. Täällä varmasti
                                                 kuulet, jos virheen teet. Se saattaa oudosta

                                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10