Page 3 - Koivunlehti
P. 3

SISÄLTÖ                     PÄÄKIRJOITUS

   KORJAAMO ESITTÄYTYY            Merkittävä vuosi
4 Ulvilan Autopiste Oy
                        Kuluneen vuoden aikana on Suomen satavuotista itsenäisyyttä juh-
   ASIAKKAAMME ESITTÄYTYY                 littu monin tavoin. Koivunen Oy:n perinteet juontavat puoles-
8 Automaalit ja varaosat T. Keränen Oy            taan yhdeksänkymmenen vuoden taakse, jolloin Oskar Koivu-
                               nen oli mukana perustamassa Autosähkö Oy:tä. Olemme tähän
   OSASTOESITTELY               liittyen pyrkineet huomioimaan merkkipaalun ja tarjonneet asiakkaillemme
12 Varasto on Koivunen Oy:n tehdas        juhlavuoden kunniaksi kuukausittain vaihtuvia erikoisetuja. Alallamme
                         vuosi on sujunut ilman suurta draamaa. Merkittäviä asioita on silti tapahtu-
   KOIVUNEN OY 90 VUOTTA PERINTEITÄ      nut tai saatettu alulle. Niiden lopullinen vaikuttavuus selviää vasta tulevai-
14 Lyhyt versio Koivunen Oy:n historiasta    suudessa. Vanha totuushan on, historiasta tulee oppia, tässä päivässä tulee
18 Aikalaismuistoja Oskar Koivusesta       toimia ja tulevaisuuteen pitää katsoa.
18 Miltä maailma näytti vuonna 1927?
                           Alkuvuonna perustetun koko vapaata autonosa-alaa maassamme edusta-
   RASKASKALUSTO               van Suomen Varaosakaupan Keskusliitto ry:n toiminta käynnistyi. Saimme
22 Top Truck -ketju vahvistuu ja kehittyy    syksyllä Suomeen alamme eurooppalaisen edunvalvontajärjestön FIGIEFA:n
24 Koivunen Oy mukana Maxpo -messuilla      johtajan Sylvia Gotzenin. Hänen kanssaan kävimme kertomassa liikennemi-
26 TUOTEUUTUUKSIA                nisteri Anne Bernerille ja ministeriön virkamiehille huolemme kuluttajan ja
27 AJANKOHTAISTA                 vapaan yrittäjyyden asemaa uhkaavista muutoksista, joita on ehdotettu EU-
27 MERKKIPÄIVÄT                 lainsäädäntöön.

Koivunen Oy:n sidosryhmälehti            Kuluttajan ja vapaan autoalan asema voidaan varmistaa vain sillä, että
17. vuosikerta                  autosta saatava tieto tulee riippumattomasta lähteestä. Nyt on näet esitetty
                         autojen OBD-pistokkeesta luopumista. Sen sijaan tulevaisuudessa auto olisi
Julkaisija	Päätoimittaja             langattomasti yhteydessä valmistajaan. Tämä antaisi valmistajalle rajattomat
Koivunen Oy	      Jukka Kock        mahdollisuudet suodattaa ja manipuloida autosta annettavia tietoja. Esittä-
                         mämme huoli ymmärrettiin.

                           Vapaa autoala ei näytä aina ymmärtävän omaa etuaan tai ei ainakaan
                         kanna asiasta kovin suurta huolta. Suoritetut testit eivät anna korjaamoi-
                         den toiminnasta kovin maireaa kuvaa. Missä on korjaamoiden itsetunto ja
                         ammattiylpeys? Tämä on todellinen peiliin katsomisen paikka. Ei ole peilin
                         vika, jos kuva ei miellytä.

                           Maailmassa pääsee helpoimmalla, kun asiat tehdään kerrasta oikein. Sii-
                         hen päästään noudattamalla ylläpitohuolloista annettuja ja helposti saatavilla
                         olevia työohjeita. Oikoteitä tässäkään asiassa ei ole. Toiminnan ja palvelun
                         laatu on syytä ottaa erityiseen tarkkailuun. Siinä on kotiläksyä, joka kannat-
                         taa tehdä huolella. Tulokset näkyvät toimintaansa kehittävän yrityksen kas-
                         savirrassa, positiivisesti.

                           Tästä oman toimintansa jatkuvasta kehittämisestä saaduista erittäin posi-
                         tiivista tuloksista voi esimerkkinä mainita lokakuun Fixus-päivillä palkitut
                         yrittäjät, vuoden Fixus-kauppias Tapio Keränen, Kouvolan Automaalit T.
                         Keränen Oy ja korjaamoyrittäjät Mikko Kuusisto ja Olli-Pekka Itkonen, Ulvi-
                         lan Autopiste Oy. Yrittäjät ja heidän henkilökuntansa ovat tehneet hienoa
                         työtä.

                         Rauhallista Joulun aikaa ja
                         menestyksekästä Uutta Vuotta!

Malminkaari 12, PL 115
00700 Helsinki	
            Painopaikka       Jukka Kock
puh. 010 650 11	    Lönnberg Print & Promo toimitusjohtaja
koivunen@koivunen.fi		             Koivunen Oy
www.koivunen.fi	
            ISSN 1457-5485

                                                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8