Page 9 - Koivunlehti
P. 9

Vuoden 2016 Fixus-varaosaliike
     Automaalit ja varaosat T. Keränen Oy

Pelimies on eri mies

   Vuosikymmeniä sitten, lieneekö asialla vielä ollut Talja vai jo
Liikenneturva, liikennevalistuslaulu ”Yhteispelillä se sujuu” tuli varsin
tutuksi. Ei tarvitse olla kovin syvällinen ajattelija, kun huomaa saman

 periaatteen toimivan muissakin ympyröissä kuin kiertoliittymissä.

Helsingistä itään Vaalimaan raja-asemalle vievä          määrin, että hän päätti tarttua tarjoukseen. Muutto Kou-
       7-tie puhkoo entisellä Karhulan kauppalalla laa-  volaan oli 1982 toukokuussa ja armeijan harmaat puettiin
       jentuneen Kotkan kaupungin jokseenkin tylysti.   päälle lokakuussa. Sen koomin ei mies ole enää haikaillut
       Kaupungin läpi sujahdetaan ilman, että outo     muuttoa takaisin Raaheen, vaikka vanhemmat ja sisko asu-
 edes sitä huomaa. Paikkakunnan liike-elämä on sijoittunut    vat siellä edelleen.
 eturivin paikoille valtatien tuntumaan. Kun Karhulan van-
 hasta keskustasta jatketaan itään päin, on Otsolan suoran    Rohkeita askelia
 jälkeen vuorossa Keltakallion liikealue. Sinne on keskitty-   Tapani tai ”Tappi”, kuten häntä kutsutaan, eli oppivuotensa
 nyt autoilijaa palvelevia yrityksiä. Keltakalliontien ja Ruu-  kahdessa jokseenkin erillisessä maailmassa, jääkiekon ja
 vikadun kulmassa näkyvät vahvasti myös Fixus-tunnukset.     autonvaraosa- ja maalikaupan parissa. Tietoa ja kokemusta
                                 karttui molemmista. Jos tämän päivän näkökulmasta asiaa
   Yritysten tausta ja kehitys vaihtelevat laajasti. Yrityksen arvioi, niin ehkä jääkiekko oli oppimisympäristönä näistä
 toimiala saattaa ajan saatossa muuttua kokonaan. Useimmi-    tärkeämpi.
 ten tulee mukaan jotakin sellaista, mistä ei edes uneksittu
 silloin, kun yritys perustettiin. Ensin otetaan uusi toiminta-    Kouvolan Kiekon (KooKoo) harjoitukset ja pelit muo-
 suunta alkuperäisen kylkeen, ja aikanaan se saattaa nousta    dostivat merkittävän osan elämästä. Päivätyö oli urheilu-
 alkuperäistä tärkeämmäksi. Tähän tapaan on myös kotka-      välinemyyjänä 1983 - 1985 sekä autoalalla vuodesta 1985.
 laisen Fixus-varaosaliikkeen kehitys kulkenut. Sen vara-     Alkuvuodet junnusarjoissa, kolme vuotta SM-liigassa ja seit-
 osakauppa kasvoi automaaleja suuremmaksi toiminnan        semän kautta ykkösdivarissa ovat jättäneet jälkensä. Vasenta
 haaraksi.                            pakkia pelanneen Tapin asenne tekemiseen on luja ja näke-
                                 mys yhteispelin voimasta vahva.
   Koko juttu sai alkunsa kauan sitten Pohjanlahden ran-
 nalla Raahessa. Jääkiekkoilevalla Tapani Keräsellä oli edes-     Vuonna 1992 oli vuorossa oman automaaleja myyvän
 sään asevelvollisuuden suorittaminen, ja samaan aikaan      yrityksen perustaminen Kouvolaan. Niissä merkeissä elet-
 tuli houkutteleva tarjous siirtyä Kouvolan Kiekon riveihin    tiin pitkään, kunnes seuraava siirto tuli ajankohtaiseksi. Kot-
 pelaamaan. Nuorimies tutki karttaa ja totesi Kouvolan ole-    kaan perustettiin toinen liike vuonna 2003. Maaliliikkeen
 van aika kaukana, mutta silti muutto alkoi kiinnostaa siinä   toiminta sai jo puolen vuoden jälkeen kylkeensä varaosa-

                                                                  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14