Page 10 - Valintaopas_Peruskorjaajalle_2019
P. 10

SUUNNITTELU

Peruskorjauksessa joudutaan aina isoihin purkutöihin, kun rakenteita ja pintoja puretaan.         Kuva: A. Rankila

Pientä pintaremonttia                                   RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
vai peruskorjausta                                        www.suomirakentaa.fi

Noin joka neljännessä kotitaloudessa tehdään vuosittain jotain asunnon kunnostustöitä,
omakotitalouksissa liki joka toisessa. Rahallisesti mitattuna asukkaiden tekemät tai teettämät
asuntokorjaukset muodostavat yhteensä noin 5,9Mrd euron kustannukset vuodessa. Kor-
jaustoiminnan arvosta suurimman osan tuottavat isoja peruskorjauksia tekevät kotitaloudet.
Valtaosa kotitalouksien korjauksista on kuitenkin pieniä pintaremontteja, joihin ryhdytään
tarpeesta parantaa viihtyvyyttä ja asunnon toimivuutta tai korjata luonnollista kulumista.

Paljon pieniä remontteja                                vuosina energian kallistumisen myötä noussut tärkeäksi peruskor-
                                            jauksen syyksi.
Suurimman osan kustannuksista tuottavat isoja korjauksia teke-
vät peruskorjaajat. Omakotitalojansa yli 10 000eurolla korjaavia              Vaikka työn teettäminen on rakentamisen uudispuolella yleisty-
on noin 70 000 perhettä ja rivi- ja kerrostaloissa yhteensä noin            nyt, ovat korjaajat muita omatoimisempia. Pintaremonteista liki 80%
30 000 perhettä.                                    tehdään itse, tai talkooporukan avulla ja vain teknisesti hankalat ja
                                            ammattitaitoa vaativat työt teetetään ulkopuolisilla osaajilla. Yli puo-
  Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,7 miljoonaa vakituises-           let saneeraajista tekee itse pintaremonttien lisäksi myös julkisivutyöt,
ti asuttua asuntoa, joten korjattavaa riittää ja vaikka valtaosan korja-        lisälämmöneristykset, keittiöremontit, kylpyhuonekorjaukset ja latti-
ukset ovat pieniä pintaremontteja, ovat korjausmarkkinoiden mark-           anpäällysteet. Omakotiremontoijat ovat muita aktiivisempia osallis-
kinat suuret niin materiaalin kuin työn osalta. Rakennuksen lämpö-           tumaan itse korjaustyöhön.
talouden parantaminen ja lämmityslaitteiden uusiminen on viime

                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15