Page 8 - Svingi2021
P. 8

Svingi
Kesän vihrein golfkisa elokuussa– isäntänä Mikko Ilonen
Vuosi 2021 kokoaa Lahden seudun kunnat ja koko Suomen yritykset, yhteisöt ja asukkaat te-
kemään yhdessä kestävämpää tulevaisuutta. Lahti kutsuu kaikki mukaan toteuttamaan ympä-
ristöpääkaupunkivuotta omilla tapahtumillaan, ideoillaan ja teoillaan – ja Lahden Golf vastaa
kutsuun!
Elokuun 17. päivänä järjestettävä Lahti Green Capital Golf tulee olemaan kesän vihrein golfkisa!
Mestari-kentällä pelattavan tapahtuman isäntänä toimii Mikko Ilonen.
Lisätietoa tapahtumasta löydät kesän aikana kotisivuiltamme.
Suomen ensimmäinen täyssähköinen viheriöleikkuri
Huomioimme ympäristönäkökulmat myös investoinneissamme ja Lahden Golf on hankkinut Suo-
men ensimmäisen ajettavan täyssähköisen viheriöleikkurin. Polttomoottorilla toimivaan leikku-
riin verrattuna hiilijalanjälkeä voidaan pienentää vuodessa jopa yli kolme tonnia CO2-ekvivalent-
tia.
Kaudella 2020 Suomessa esitelty täysin sähkökäyttöinen viheriöleikkuri Toro Greensmaster eTri-
flex 3370 toimitetaan keväällä 2021 ensimmäisenä Lahden Golfin käyttöön.
Polttomoottorin sijaan uuden eTriflex-viheriöleikkurin voimanlähteenä toimii Samsung 48 voltin
akusto. Laskennallisesti yhdellä latauksella pystyy leikkaamaan 21 kooltaan 700 m2 viheriöitä.
Perinteisen polttomoottorin puuttuessa, kone on ympäristöystävällisempi kuin aikaisemmat ko-
nemallit. Myös koneen huolto on huomattavasti vähäisempää öljyjen, suodattimien ja hydrau-
liikkanesteiden jäädessä kokonaan pois. Kauden aikana tämä tarkoittaa käyttökustannuksissakin
yli tuhannen euron säästöä.

SIVU 8 - SVINGI 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13