Page 10 - Svingi2021
P. 10

Svingi

COOKEN OSAKE-ENEMMISTÖN
HANKINTA AVAA UUSIA
MAHDOLLISUUKSIA

Lahden Golf Oy:n syyskokous teki historiallisen ja merkittävän
päätöksen Vierumäki Golf Club Oy:n (Cooke) osake-enemmis-
tön hankinnasta Vierumäki Country Club Oy:n konkurssipesältä.
Ostettu osake-enemmistö sisältää 67 prosenttia kentän pelioi-
keuksista ja 89 prosenttia yhtiön äänivallasta.
Lahden Golf ja Cooke muodostavat vahvan kokonaisuuden, jos-
sa yhdistyvät Takkulan monipuolinen golfkeskus lähellä kau-
punkia ja Challenge Tour -tasoinen golfkenttä Vierumäen re-
sort-keskuksessa.
Lahden Golf voi kaupan jälkeen tarjota uusia pelituotteita sekä
vapautuvia peliaikoja ja lisäksi yhteistyö tarjoaa kummallekin
yhtiölle pitkällä tähtäimellä toiminnallisia synergioita, säästöjä,
SIVU 10 - SVINGI 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15