Page 3 - Svingi2021
P. 3

Svingi

TOIMITUSJOHTAJAN
TERVEISET

Koronavuonna 2020 golf kasvatti suosio-     kysymysten kanssa. Osakasetuihin pääset
taan Suomessa huikealla tavalla. Kun tähän   tutustumaan myös kotisivujemme kautta.
lisätään näillä leveysasteilla ennätyspitkä
pelikausi, ei ole ihme, että kierrosennätyksiä Omien kenttiemme kuormitukseen auttaa
kirjattiin lähes koko maassa.          varmasti Lahden Golfin tytäryhtiön Päi-
Lahden Golfin kentillä vanha kierrosennätys   jät-Hämeen Golfin tekemä kauppa Vierumäen
kasvoi lähes kymmenellä tuhannella kierrok-   Cooke-kentän osakkeista. Nyt pystymme
sella. Jäsenmäärä Lahden Golfissa kasvoi jo   tarjoamaan markkinoiden parhaaseen hintaan
yli 1800:n, mikä tekee meistä Päijät-Hämeen   pelituotteita Eurooppa Tour -tasoiselle ken-
suurimman urheiluseuran. Tervetuloa kaikki   tälle osakkaillemme, jäsenillemme ja muille
uudet jäsenet yhteisöömme!           sidosryhmille. Kaikki Cooken tuotteet löydät
Tahti ei näytä hiipuvan tälläkään kaudella.   kotisivuiltamme.
Samalla se tuo mukanaan myös haasteita.
Pelioikeudet ovat kiven alla ja kaikki haluk-  Kaudella 2021 aloitimme verkkokauppayh-
kaat niitä eivät tänä vuonna saa hankittua.   teistyön Suomen Golfkenttien Yhdistyksen
Toisaalta lisääntynyt kysyntä on kasvattanut  kanssa. Honour verkkokaupasta löydät hel-
osakkeemme haluttavuutta.            posti niin Lahden Golfin kuin Vierumäen
Viime lokakuusta lähtien Lahden Golf on     Cooken pelituotteet osoitteessa honour.fi/
saanut 50 uutta osakasta, ja sekä oma osake-  verkkokauppa. Samasta osoitteesta löytyy
pörssimme, että Suomen suurimman golfalan    myös lähes kahdenkymmenen muun golfken-
uutismedian pörssi ovat tyhjentyneet myyn-   tän parhaat tarjoukset.
ti-ilmoituksista.
Jos olet harkinnut osakkeen ostoa ja haluat   Oikein antoisaa golfkesää kaikille!
käyttää pelaamiseen sen tuomia etuja, kan-
nattaa olla yhteydessä tänne toimistoon, niin  Tommi Nikunen
autamme mielellämme osakkeita koskevien     Toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja
                        Lahden Golf

                        SVINGI 2021 - SIVU 3
   1   2   3   4   5   6   7   8