Page 5 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 5

KZ mätarbrunn tillbehör

Tillbehör

Tillbehör till KZ vattenmätarbrunnar.

Art.nr                Beskrivning

0399301  Körbar låsbar betäckning B125 för mätarbrunn Qn 2,5 och Qn 6
0395005               Fukt/kylspärr frigolitlock

 0396008 Förhöjning mätarbrunn 250mm             RSK 6585279
0396008RF
           Förhöjning RF mätarbrunn 250/500mm

0395034        Förlängning slang till mätarbrunn 1,3m
3902312          Skarvstycke förlängningsslang

0395026                Nyckel till mätarbrunn

Mätarbrunnsinsats

Mätarbrunnsinsats och specialpassbit till vattenmätarbrunn.

Art.nr              Beskrivning

3310013          KZ mätarbrunnsinsats Qn2,5
3310033           KZ mätarbrunnsinsats Qn6
3903072         KZ mätarbrunnsinsats 2xQn2,5
           Specialpassbit för mätarbrunnsinsats
3380760
3380761             Specialpassbit Qn2,5
                 Specialpassbit Qn6

Tryckreducering Qn2,5 och Qn6

Art.nr          Beskrivning

0395514        Tryckreducering Qn2,5
0395535        Tryckreducering Qn6

Mätarbrunnsinsats special

Alternativet till brunnar med mycket liten diameter.

Art.nr            Beskrivning

0399198  Mätarbrunnsinsats med liten diameter - Ø400mm

Tryckstregringsbrunn

KZ tryckstegringsbrunnar för enkel och snabb installation av enhet under mark.

Art.nr          Beskrivning

750001        KZ tryckstegringsbrunn

KZ Handels AB | Hanhals Kyrkväg 123, FJÄRÅS | 5+46 300 54 16 10 | www.kzhandels.se
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10