Page 5 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 5

KVaZttmenätanrbkraurn&n ktilälbmevheörktyg

Tillbehör

Tillbehör till KZ vattenmätarbrunnar.

 Art.nr               Beskrivning

0396002  Körbar låsbar betäckning B125 för mätarbrunn Qn 2,5 och Qn 6
0395005               Fukt/kylspärr frigolitlock
0396008A
0396008             Förhöjning mätarbrunn 250mm
0395034            Förhöjning RF mätarbrunn 250mm
0395035
                  Slang till mätarbrunn 1,5m
                  Slang till mätarbrunn 1,75m

Teleskopisk adapter mätarbrunnsförhöjning

Art.nr   RSK                Beskrivning

0396008  6585279           Förhöjning steglös 70-250mm

Mätarbrunnsinsats

Mätarbrunnsinsats och specialpassbit till vattenmätarbrunn

Art.nr             Beskrivning

3310013         KZ mätarbrunnsinsats Qn2,5
3310033          KZ mätarbrunnsinsats Qn6
3903072        KZ mätarbrunnsinsats 2xQn2,5
          Specialpassbit för mätarbrunnsinsats
3380760
3380761            Specialpassbit Qn2,5
                Specialpassbit Qn6

Mätarbrunnsinsats special

Alternativet till brunnar med mycket liten diameter.

Art.nr            Beskrivning

0399198  Mätarbrunnsinsats med liten diameter - Ø400mm

Tryckstregringsbrunn

KZ tryckstegringsbrunnar för enkel och snabb installation av enhet under mark.

Art.nr         Beskrivning

750001       KZ tryckstegringsbrunn

KKKZZZHHHanaadnneddleesllAssBAASB| ||HaHØnahsnatrhlesaSlKstyrKrakynvrdkävvgeä1ig521232,, 33F,4JF8ÄJ2RÄTÅRoSÅfteS | | +54++6447360330205094951416111660610| | wwwwwww.wkw.z.kkhzzahhnaadnneddlese.lslss.e.nsoe 5
                                                          |                     |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10