Page 2 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 2

KZ vattenmätarbrunn

KZ mätarbrunn

Vattenmätare standard Qn 2,5 190mm

Qn mm Ansl Höjd          Artikelnr    RSK
                         2890728
2,5 190 1” 1,00m         0399135     2890729
                         2890730
2,5 190 1” 1,25m         0399136     2890731
                         2890732
2,5 190 1” 1,50m         0399137     2890740

2,5 190 1” 1,75m         0399138     RSK
                         2890733
2,5 190 1” 2,0m          0399139     2890734
                         2890735
2,5 190 1” 1,20-         0399551     2890736
                         2890737
          1,70m*            2890741

* teleskopisk                   RSK
                         2890711
Vattenmätare standard Qn6 260mm          2890738
                         2890739
Qn mm Ansl Höjd          Artikelnr    2890719

6   260 1¼” 1,00m       0399436

6   260 1¼” 1,25m       0399437

6   260 1¼” 1,50m       0399438

6   260 1¼” 1,75m       0399439

6 260 1¼” 2,0m 0399440

6 260 1¼” 1,20- 0399566
                    1,70m*

* teleskopisk
Vattenmätare 220mm

Qn mm Ansl Höjd          Artikelnr
2,5 220 1” 1,00m         0399645
2,5 220 1” 1,25m         0399646
2,5 220 1” 1,50m         0399647
2,5 220 1” 1,75m         0399648
2,5 220 1” 2,0m          0399649

Parallell 2xQn2,5 för vattenmätare 190mm

Qn   mm   Ans Höjd     Artikelnr
2x2,5 190   1¼” 1,25m     0399652
2x2,5 190   1¼” 1,50m     0399653
2x2,5 190   1¼” 1,75m     0399654
2x2,5 190   1¼” 2,0m     0399655

Brunnsbetäckning

Art.nummer   Benämning      RSK
0396001
0396002    KZ betäckning A15  2890742

        KZ körbar betäckning B125 2890743

Alla våra mätarbrunnar är bedömda av:

KKZZ2HHaannddeelslsAABB| | HaHnKahnZahlHaslasKnyKdrykervlksävgäAg1S21|32,3FØ, JFsÄJtrRÄeÅRSSÅtrSan|d|v+ei4+2564263,0330040852454T1o61ft61e010|| | +w4ww7ww3.w2k.zk9hz9ahn1ad1ned6les6.lss.ese| www.kzhandels.no
   1   2   3   4   5   6   7