Page 2 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 2

KZ vattenmätarbrunn

KZ mätarbrunn

Vattenmätare standard Qn 2,5 190mm
Samtliga Qn 2,5 brunnar går att få förberedda för 220mm mätare.

Qn mm Ansl Höjd         Artikelnr    RSK

2,5 190 1” 1,00m         0399135     2890728

2,5 190 1” 1,25m         0399136     2890729

2,5 190 1” 1,50m         0399137     2890730

2,5 190 1” 1,75m         0399138     2890731

2,5 190 1” 2,0m         0399139     2890732

Vattenmätare standard Qn6 260mm

Qn mm Ansl Höjd         Artikelnr    RSK
                         2890733
6    260 1¼” 1,00m      0399436     2890734
                         2890735
6    260 1¼” 1,25m      0399437     2890736
                         2890737
6    260 1¼” 1,50m      0399438

6    260 1¼” 1,75m      0399439

6 260 1¼” 2,0m 0399440

Parallell 2xQn2,5 för vattenmätare 190mm

Qn    mm  Ans Höjd     Artikelnr    RSK
2x2,5  190 1¼” 1,25m     0399652     2890711
2x2,5  190 1¼” 1,50m     0399653     2890738
2x2,5  190 1¼” 1,75m     0399654     2890739
2x2,5  190 1¼” 2,0m     0399655     2890719

Brunnsbetäckning

Art.nummer Benämning       RSK

0396002    KZ körbar betäckning B125 2890743

Förhöjningar till mätarbrunn

Art.nummer  Benämning            RSK
0396008    Teleskopisk förhöjning 70-250mm 6585279
0396007    Fast förhöjning 250mm      2366005

Alla våra mätarbrunnar är bedömda av:

KKZZ2HHaannddeelslsAABB| | HaHnKahnZahlHaslasKnyKdrykervlksävgäAg1S21|32,3FØ, JFsÄJtrRÄeÅRSSÅtrSan|d|v+ei4+2564263,0330040852454T1o61ft61e010|| | +w4ww7ww3.w2k.zk9hz9ahn1ad1ned6les6.lss.ese| www.kzhandels.no
   1   2   3   4   5   6   7