Page 9 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 9

KVaZttmenotbainltkbarru&tetkvläamttevenrktyg

KZ kombikärra med brutet vatten och tryckstegring.

KZ mobila anläggning med brutet vatten och tryckstegring. Anläggningen kan
anslutas till extern strömkälla men har ett eget bensindrivet elverk som gör kärran
användbar på alla platser.

Kärran är fullt utrustad och anslutes med brandslangkoppling. I bakre delen av kärran finns
även plats för spolrör, verktyg och extra utrustning.
Kärran har utvändigt dricksvattenuttag.

En Grundfos Hydro MPC 2xCRIE 10-5, inklusive frekvensomformare och tryckgivare
levererar konstant inställt tryck oavsett flöde.
Bufferttanken ombord rymmer 600 liter.

Automatikskåp och elcentral är lätt tillgängliga genom den främre sidodörren.
Släpkärran har isolerade väggar och golv och är försedd med värmefläkt för drift året runt.

Kontakta säljare på KZ Handels för mer information om denna produkt!

KKKZZZHHHanaadnneddleesllAssBAASB| ||HaHØnahsnatrhlesaSlKstyrKrakynvrdkävvgeä1ig521232, 33F,4JF8ÄJ2RÄTÅRoSÅfteS | || +94++6447360330205094951416111660610| || wwwww.wkw.z.kkhzzahhnaadnneddlese.lsls.e.nsoe  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14