Page 4 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 4

KZ bmräutnanrbmruendntrtyillcbkerheödrucering

Sommarbrunn

Art.nr             Beskrivning

0399629              KZ sommarbrunn
0399625 KZ sommarbrunn med dränerad spolpost

Vinterbrunn

Frostsäkert vattenuttag för KZ mätarbrunn med en eller flera kranar. Den är
utrustad med backventil klass2. Kan även fås med klass 4 skydd.

Art.nr         Beskrivning

0397051      Vinterbrunn 1,0m 1 kran
0397061      Vinterbrunn 1,25m 1 kran
0397071      Vinterbrunn 1,50m 1 kran
0397091      Vinterbrunn 1,75m 1 kran

0397052      Vinterbrunn 1,0m 2 kran

0397062      Vinterbrunn 1,25m 2 kran

0397072      Vinterbrunn 1,50m 2 kran

0397092      Vinterbrunn 1,75m 2 kran

Vinterbrunnen kan också beställas med 3 eller 4 kranar.

Mätarbrunn med automatisk spolning av ändledning

För automatisk spolning av ändledning.

Art.nr       Beskrivning

Kontakta säljare på KZ Handels för denna produkt!

Automatluftare

Automatluftare som kan servas/bytas från marknivå. Finns i flera olika längder.

Art.nr        Beskrivning

1101401      Automatluftare 1,25m
1101402      Automatluftare 1,50m
1101403      Automatluftare 1,75m

Avläsningsverktyg

För avläsning av mätvärden i trånga och mörka utrymmen. Teleskopisk.

Art.nr         Beskrivning

373078       Avläsningsverktyg 1-3m
373078A           Extra optik

KKZZ4HHanadnedleslAsBAB| |HaHnKahnaZhlsHalKasnyKrdkyevrlkäsvgäA1gS213|2, 3FØ,JFÄsJtRrÄeÅRSSÅtrSa|nd|v+e4i4+654236,03300450842514T6o1f1t6e010|| | w+4ww7ww3.kw2z.kh9za9hn1ad1ned6lse6.lsse.se| www.kzhandels.no
   1   2   3   4   5   6   7   8   9