Page 3 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 3

KZ brunn med tryckreducering

KZ mätarbrunn - med tryckreducering
Tillägg för tryckreducering till befintliga brunnar

Art.nummer  Benämning         RSK
0395514    För brunn Qn2,5      -
0399742    För brunn Qn6       -

Anslutning KZ mätarbrunn

PE-anslutning dragsäker PN16

För PE-rör  Gänga      Artnr.  RSK
                2210612 2435390
32 SDR11   1”        2210613 2435391
                2210614 2435392
40 SDR11   1”        2210615 2435393
                2210712 2435394
50 SDR11   1”        2210713 2435395
                2210714 2435396
63 SDR11   1”        2210715 2435397

32 SDR11   1¼”

40 SDR11   1¼”

50 SDR11   1¼”

63 SDR11   1¼”

PE svetsända Gänga      Artnr.  RSK
PE-rör    1”        2220108 2435398
32 SDR 11   1”        2220109 2435399
40 SDR 11   1”        2220110 2435400
50 SDR 11   1”        2220111 2435401
63 SDR 11   1¼”       2220208 2435402
32 SDR 11   1¼”       2220209 2435403
40 SDR 11   1¼”       2220210 2435404
50 SDR 11   1¼”       2220211 2435405
63 SDR 11

PE svetsmuff PN16

PE-rör       Gänga    Artnr.
                2227120
32 SDR 11     1”     2227121
                2227122
40 SDR 11     1”     2227125
                2227126
50 SDR 11     1”     2227127
                2227128
32 SDR 11     1¼”

40 SDR 11     1¼”

50 SDR 11     1¼”

63 SDR 11     1¼”

KKKZZZHHHaanandndedleesllsAsBAASB| ||HaHØnashntarhelsaSlKstyrKarkynvrdkävvgeäi1g521232,, 33F,4JF8Ä2JRÄTÅRoSfÅteS | || +34++6447360330205904951146111660610| | | wwwwwwww.kw.zk.khzzahhnaadnneddlesel.slss.en.soe 3
   1   2   3   4   5   6   7   8