Page 3 - produktkatalog_handels_service_systems
P. 3

KZ brunn med tryckreducering

KZ mätarbrunn - med tryckreducering

Vattenmätare standard Qn 2,5 190mm

Qn mm     Anslutning Höjd     Artikelnummer
2,5 190
2,5 190    1”   1,00m      0399131
2,5 190
2,5 190    1”   1,25m      0399132
2,5 190
2,5 190    1”   1,50m      0399133
* teleskopisk
        1”   1,75m      0399134

        1” 2,0m 0399XXX**

        1” 1,20-1,70m* 0399553

        ** Kontakta säljare ang 2m-brunn.

Vattenmätare standard Qn6 260mm    0399456
6 260 1¼” 1,00m            0399457
6 260 1¼” 1,25m            0399458
6 260 1¼” 1,50m            0399459
6 260 1¼” 1,75m            0399460
6 260 1¼” 2,0m             0399568
6 260 1¼” 1,20-1,70m*
* teleskopisk

Anslutning KZ mätarbrunn

PE-anslutning dragsäker PN16

För PE-rör   Gänga     Artnr.  RSK
               2210612 2435390
32 SDR11    1”       2210613 2435391
               2210614 2435392
40 SDR11    1”       2210615 2435393
               2210712 2435394
50 SDR11    1”       2210713 2435395
               2210714 2435396
63 SDR11    1”       2210715 2435397

32 SDR11    1¼”

40 SDR11    1¼”

50 SDR11    1¼”

63 SDR11    1¼”

PE svetsända  Gänga     Artnr.  RSK
PE-rör     1”       2220108 2435398
32 SDR 11   1”       2220109 2435399
40 SDR 11   1”       2220110 2435400
50 SDR 11   1”       2220111 2435401
63 SDR 11   1¼”      2220208 2435402
32 SDR 11   1¼”      2220209 2435403
40 SDR 11   1¼”      2220210 2435404
50 SDR 11   1¼”      2220211 2435405
63 SDR 11

KKKZZZHHHaanandndedleesllsAsBAASB| ||HaHØnashntarhelsaSlKstyrKarkynvrdkävvgeäi1g521232,, 33F,4JF8Ä2JRÄTÅRoSfÅteS | || +34++6447360330205904951146111660610| | | wwwwwwww.kw.zk.khzzahhnaadnneddlesel.slss.en.soe 3
   1   2   3   4   5   6   7   8