Page 4 - Valintaopas_Peruskorjaajalle_2019
P. 4

PERUSKORJAAJALLE

28. vuosikerta          Pääkirjoitus
ISSN 1235-4430
                 Piharakentamisen parantaa kodin viihtyisyyttä
PÄÄTOIMITTAJA
Jaakko Jussila, KTM       Piharakentamisen suosio näkyy niin viherrakentamisena, terasseina kuin erilaisina piharaken-
                 nuksina. Viihtyisyys on tärkeä osa piharakentamista ja esimerkiksi valokatteelliset, lämmi-
TOIMITTAJAT/TOIMITUS       tetyt terassit ovat haluttuja Myös erilaiset piharakennukset, kuten pihavarastot, saunat ja
Anne-Maria Jussila, DI      kesäkeittiöt ovat suosittuja. Piha nähdään kesäaikaan olohuoneen jatkeena, jossa oleillaan ja
Aarne Jussila, DI        puuhaillaan. Monelle kaupunkilaiselle oma piha kotitarveviljelyineen korvaa jopa perinteistä
Juha Koivula           mökkeilyä. Monessa kunnassa piharakennusten tekeminen on muuttunut helpommaksi
Jari Toivonen, KTM        aiempaa kevyemmällä rakennuslupabyrokratialla. Piharakentamisen ohella monet erilaiset
                 kodin pintaremontit ovat suosittuja.
AINEISTOT
toimitus@valintaopas.fi     Energiaremonteissa korostuu taloudellisuus
Pauliina Tikkanen
                 Energiatehokkuus on pitkään ollut pinnalla rakentamisesta puhuttaessa. Esimerkiksi erilaiset
KUSTANTAJA            lämpöpumput ovat olleet niin rakentajien kuin remontoijienkin suosiossa jo vuosien ajan.
Rakentajan Tietopalvelu RTI   Parhaimmillaan energiatehokkuutta parantavat remontit maksavat itsensä nopeasti takaisin
Nuijamiestentie 3 A,       säästöinä, mutta takaisinmaksuaika riippuu paljon kohteesta. Lämpöpumppujen ohella
00400 Helsinki          etenkin maaseudulla suositaan puupohjaisia polttoaineita, kun puuta on helposti saatavilla.
puh. 09 540 7310
toimitus@valintaopas.fi       Puheista huolimatta energiaremontteja on viimeisen parin vuoden aikana tehty aiempaa
                 vähemmän ja kehitys on tältä osin huolestuttavaa. Myös valtiovallan ja kuntien olisi syytä
VALINTAOPAS           panostaa energiaremontteihin aiempaa enemmän niin julkisen rakentamisen osalta kuin
ILMESTYY             kuluttajia kannustaen. Osittain aiheeseen on herättykin kiristyvien ilmastotavoitteiden
Neljä kertaa V. 2019       myötä ja muun muassa Kokoomuksen Orpo esitti pientalojen energiaremontteihin tukea.
Kodin Hoito ja korjaus
Omakotirakentajalle       Rakennusten rapistuminen huolettaa
Lomarakentajalle
Peruskorjaajalle         Kansallisvarallisuudestamme valtaosa lepää rakennuksissa. Suomen rakennuskannasta iso
                 osa on vielä vanhaa 1960, -70 ja -80 luvuilla rakennettua, jossa on monesti remontit vielä
TILAUSHINNAT 2019        tekemättä. Peruskorjaus on välttämätöntä rakennusten teknisen kunnon säilyttämiseksi,
Yksittäinen numero 15 €     mutta usein myös taloudellisesti tarkasteltuna järkevää. Etenkin maaseudulla näkee tänä
tilattuna sisältää kaikki kulut päivänä huolestuttavan paljon rapistuvia rakennuksia, joissa peruskorjauksen tarve on
                 huutava. Heikon kunnon ja hintatason vuoksi rakennuksia ei korjata, mutta ei myöskään
TILAUKSET JA           haluta myydä. Osittain syynä voi olla myös osaamisen tai viitseliäisyyden puute. Erilaisten
OSOITTEEN-            säädösten ja määräysten lisääminen ei ainakaan lisää tätä omatoimisuutta. Moni remontoin-
MUUTOKSET            nissa vastaan tuleva työ vaatii ammattiosaamista tai on jopa luvanvaraista, mutta paljon on
Puh. 09 540 7310         myös töitä, joita voi itse tehdä.

PAINO                Tässä Valintaoppaassa esitellään tyypilliset remonttitoimenpiteet, kiinnittäen huomiota
                 erityisesti hyvään suunnitteluun. Vaihtoehtoisia tapoja toteutukselle on usein monia ja kyse
    2019           on ennen kaikkea valintojen tekemisestä.

TAITTO                            Rakentavin terveisin,
Forssa Print / taittopalvelu
                               Jaakko Jussila, päätoimittaja
Kannen kuva: Piklas Oy                    Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9