Page 9 - Suomi_Rakentaa_markkinakatsaus_heinakuu_2022
P. 9

TEOLLINEN ASUNTORAKENTAMINEN VIELÄ PIENTALOJEN OSALTA KASVUSSA YHTEENSÄ 6 300 → 6 750 + 4 %

4500  4100      4250
4000
3500             1510 1650                       Teollinen omakotirakentaminen
3000                                        noin 6 800 (80 %).
2500                                        Yhteensä omakotirakentaminen
2000                                        noin 8 500.
1500
1000                                850
                          686
 500
  0                         Kivitalot +20

       Puu +4 %    Teollinen hirsi +9 %
               2021 2022

               SUOMI RAKENTAA MARKKINAKATSAUS 7/2022 │ RAKENNUSTUTKIMUS RTS OY 7/2022 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14