Page 12 - Suomi_Rakentaa_markkinakatsaus_heinakuu_2022
P. 12

Omakotitonttihintojen nousu 2 000-luvulla on
lähes kaksinkertainen vanhojen kiinteistöjen
hintaan nähden. Omakotirakentamisen
kustannusten nousu on noin 1,5-kertainen
vanhojen kiinteistöjen hintakehitykseen
verrattuna.

Huolestuttavaa kehityksessä on, että kunnat
näkevät tontinostajat tulonlähteinä ja
verotuksen kohteina ostamastaan
kiinteistöstä ymmärtämättä, että nämä
kiinteistön omistavat.

SUOMI RAKENTAA MARKKINAKATSAUS 7/2022 │ RAKENNUSTUTKIMUS RTS OY 7/2022  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17