Page 7 - Suomi_Rakentaa_markkinakatsaus_heinakuu_2022
P. 7

OMAKOTITALOT

Pientalovaje alkaa korjaantua, mutta nyt kasvu on hidastunut. Tälle vuodelle myytiin alun perin 10 % viime vuotta enemmän,
mutta kasvu taittui jo alkuvuonna noin 5 %:iin.

   OMAKOTIALOITUKSET 2020-2022

9000         8000     8500
8000
7000 7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0           2021     2022
        2020

           SUOMI RAKENTAA MARKKINAKATSAUS 7/2022 │ RAKENNUSTUTKIMUS RTS OY 7/2022 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12