Page 11 - Suomi_Rakentaa_markkinakatsaus_heinakuu_2022
P. 11

Pientalot ovat pelkästään 8 suurimmassa kaupungissa menettäneet pientalorakentajistaan 2000-luvulla noin puolet ja kappaleissa
3 000 omakotialoitusta/vuosi.

Tuottajamuotoinen asuntorakentaminen on syrjäyttänyt asukaslähtöisen rakentamisen suhteen ollessa 2020 85 %
tuottajamuotoista (kerrostalo) rakentamista ja 15 % asukaslähtöistä pientalorakentamista.

         UUDISRAKENTAMINEN 2021 (%) TALOTYYPEITTÄIN
         NYKYINEN VS. HALUTTU ASUNTOKANTA 2021 (%)

Uudisrakentaminen 2021 22 9      69

Haluttu           64                      15 21

Nykyinen 38           14                    48

 0 % 20 %           40 %  60 %                80 %  100 %
Omakoti-/paritalo      Rivitalo
                    kerrostalo

Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy / Pientalorakentamisen mahdollisuudet 2021

     SUOMI RAKENTAA MARKKINAKATSAUS 7/2022 │ RAKENNUSTUTKIMUS RTS OY 7/2022     11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16