Page 3 - rormontorensydbroschyr
P. 3

Vår främsta ambition är att göra våra kunder    Vi vill bidra till utvecklingen mot ett miljövänligt
nöjda, så att de återkommer till oss gång på    och energisnålt samhälle. Därför har vi
gång. För oss finns det inga jobb som är för    utformat en miljöpolicy för att göra vår del
stora eller för små, vi har den kompetens som    av arbetet. Vi ser miljöanpassning som en
krävs för alla typer av uppdrag.          naturlig del av verksamheten och har en positiv
                          inställning till miljöfrågor, vi vill alltid förbättra
Rörmontören Syd genomsyras av engagemang      oss på detta område.
och hög service. Samtliga medarbetare har ett
lösningsorienterat synsätt och brinner för att   Självklart följer vi lagar och myndighetskrav
hjälpa dig som kund. Vi tar tag i grejer och fixar och är aktivt med och påverkar på projektnivå
dem, så att du kan fokusera på annat. Som      så att miljöpåverkan kan minskas.
kund kan du också räkna med att vi har ordning
och reda, det tjänar alla parter på. Är det något
som du undrar kan du alltid nå oss, vi svarar
alltid i telefon.
   1   2   3   4   5   6   7   8