Page 6 - rormontorensydbroschyr
P. 6

Stambyte

Att byta vattenledningar och avloppsledningar i äldre fastigheter är ett omfattande arbete som
kräver hög kompetens. När vi på Rörmontören Syd tar oss an ett sådant projekt gör vi vårt allra
bästa för att arbetet ska gå snabbt och smidigt – speciellt med hänsyn till de boende som
bor kvar under rotarbetet. Vi har en helhetssyn på projektet, vilket innebär att vi inte bara är
närvarande under byggprocessen utan även lägger vikt vid den långsiktiga förvaltningen.

Vi har flera års erfarenhet av stambyten i Malmö och Skåne, och vårt arbete bygger på väl
utarbetade metoder och rutiner. Det säkerställer att både kunden och de boendes behov
tillgodoses i processen. Vid ett traditionellt stambyte byts vatten- och avloppsledningar
i badrum och våtutrymme, samt tätskikt och blandare. I kök byts rör, blandare och
avloppsledningar.

Renovering av våtrum och badrum

Det är vanligt att man renoverar våtutrymmen i samband med stambyte – badrum får till
exempel nytt kakel och sanitetsporslin. Att vi på Rörmontören Syd kan ta hand om både
stambytet och renoveringen av våtrum och badrum är en stor fördel för våra kunder. Processen
blir mycket smidigare och enklare.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11