Page 4 - rormontorensydbroschyr
P. 4

Nybyggnation och rörinstallation

Vad är det du ska bygga? Det spelar absolut ingen roll för oss på Rörmontören Syd. Inget
projekt är främmande för våra rörläggare, oavsett om det är ett stort eller litet, ett komplicerat
eller enkelt. Vi är med från allra första början och anpassar oss helt efter kundens behov. Om
det så är en bostad, ett kontor, ett dagis eller en tvätthall som behöver rörinstallation – så har vi
smarta lösningar.

Installation av gas, fjärrvärme, avlopp & vatten

Eftersom våra rörläggare har ett brett kompetensområde kan vi ta hand om de flesta
installationer i nybygget. Gas, fjärrvärme, värmepumpar, avloppsledningar och vattenrör:
Oavsett dina preferenser kan du lämna över allt i våra trygga händer. Och när din bostad eller
lokal väl står klar kommer vi att förvalta den väl – så länge som du önskar.

Vi är auktoriserade medlemmar i Installationsföretagen och Gasföreningen, vilket är en
kvalitetsstämpel för vårt goda arbete.

        Alla projekt är spännande för
       oss: Om du har idéerna så har

            vi lösningarna!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9