Page 4 - Valintaopas_Omakotirakentajalle_2023-24
P. 4

32. vuosikerta                 RAKENTAJALLE
  ISSN 1235-4430
                  OMAKOTIRAKENTAMINEN
  PÄÄTOIMITTAJA          ON ALIMMILLAAN
  Aarne Jussila, DI
                  Tämä vuosi 2023 jää omakotirakentamisen volyymissa toisen maailmansodan jälkeisen Suomen
  TOIMITTAJAT/TOIMITUS       selvästi alhaisimmalle tasolle.
  Toimittajat           Omakotialoitusten määrä painui noin 4 800:n tasolle, kun toiseksi alhaisin määrä oli 6 800 viime
  Anne-Maria Jussila, DI      vuodelta ja vuodelta 1995 pitkän laman päätteeksi.
  Jaakko Jussila, KTT       Vastakohta löydetään vuodesta 1989, jolloin aloituksia oli 6-kertainen määrä.
  Juha Koivula           Tämän vuoden romahdus tuli yllättävän nopeasti. Rakentamisen materiaalihinnat lähtivät jyrkkään
  Jari Toivonen, KTM        epätasaiseen nousuun (puu, energia jne.). Ukrainan sota lisäsi tavaran saannin vaikeutta ja hintojen
  Pauliina Tikkanen        nousua. Asuntolainojen korot lähtivät nousuun ja inflaatio. Tässä vaiheessa aikovien rakentajien
                  luottamus omaan talouteen meni. Tämän vuoden alkupuolisko on tultu -50 %:n alamäkeä näihin
  AINEISTOT            päiviin. Muutaman viikon ajan on sitten jo hiljalleen elpymistä tapahtunut.
  toimitus@valintaopas.fi     Varmaa on omakotirakentamisen nousu. Uusin Suomi Asuu -tutkimus toistaa jälleen, että 75 %
                  suomalaisista haluaa asua pientalossa, mutta vain 25 % saa asua. Valtion tukema asuntotuotanto
  KUSTANTAJA            johtaa epätyydyttävään tulemaan, jossa liian pieniä ja valmiiksi ahtaita asuntoja tehdään nuorille ja
  Rakentajan Tietopalvelu RTI   vähävaraisille runsaasti ja samalla lainansaanti taataan maksimaalisesti. Omakotirakentajille ei tällaisia
  Nuijamiestentie 3 A,       takuita ole, kun pankinjohtajat ohjaavat heidät pihalle.
  00400 Helsinki
  puh. 09 540 7310         OMAKOTITALO JA OMAKOTIASUMINEN ON PARASTA
  toimitus@valintaopas.fi     Omakotitalo tehdään itselle omalla rahalla ja sen takia omakotirakentaminen on parasta ja kestävää
                  laatua. Nykyisin on lähtökohta, että talo kestää 100 vuotta ja esimerkiksi energiatalous on huippu-
  VALINTAOPAS           luokkaa. Omatoimirakentaja myös säästää helposti 50 – 100 000 euroa osallistumalla suunnitteluun
  ILMESTYY             ja rakentamiseen. Ammattilaisilla teetettynä omakotitalot (nettoala 160 m2) syntyvät keskiarvoisesti
  Kaksi kertaa v. 2023       2 500 euroa per nettoneliö.
  Rakentajalle           Omakotitaloissa ja rakentamisessa syntyy parhaat kokemukset eli viihtyisyys ja tyytyväisyys ovat
  Korjaajalle ja kunnostajalle   kunnossa.
                  Ehkä tärkein ominaisuus on se, että talo on itselle suunniteltu ja siinä on omaa tilasuunnittelua ja
  TILAUSHINNAT 2023        väljyyttä ja lopulta oma rauha ja valta asua. Oma omistus on käytännössä sitä, että pidetään talosta
  Yksittäinen numero 15 €     hyvää huolta ja vältetään merkittävä osa ”yhtiövastikkeista”.
  tilattuna sisältää kaikki kulut Yhteiskunnan näkökulmasta ei vielä monessa kunnassa ymmärretä, että omakotiperhe on yrittäjäperhe
                  ja kunnan näkökulmasta usein yrittäjä ja erinomainen veronmaksaja. Omakotiperhettä voikin hyvin
  TILAUKSET JA           verrata tuulimyllyyn, joka tuo energiaa, rahaa ja verotuloja kuntaan.
  OSOITTEEN-
  MUUTOKSET                         Rakentavin terveisin,
  shop.suomirakentaa.fi                   Aarne Jussila, DI
  Puh. 09 540 7310                      Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy, TJ

  PAINO

  TAITTO
  PunaMusta / Sisältö- ja
  suunnittelupalvelut

  Kannen kuva:
  Passiivikivitalot

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9