Page 8 - OMAKOTISANOMAT_2022
P. 8

Esteetön koti

KUVA: SAAGATALOT   Liukuovet luovat                                  RTS TUTKIIRakennustutkimus RTS Oy
           tilan tuntua ja ovat                                    www.suomirakentaa.fi
           osa esteettömyyttä.

         Suunnitteluvaiheessa on hyvä hieman ennakoida ja miettiä, mitä kaikkea per-
         heessä voi tapahtua vuosien ja vuosikymmenten aikana. Kun ikää tulee tai tapah-
         tuu loukkaantumisia, yhdessä kerroksessa pitäisi pystyä asumaan eli kaikki asu-
         miselle välttämättömät tilat olisi hyvä sijoittaa ensimmäiseen asuinkerrokseen.

           Suunnitteluvaiheessa toimivat ratkaisut voidaan ottaa huomioon usein ilman
         isoja lisäkustannuksia ja asunnon tyyli huomioiden. Eräs toimivan asunnon tär-
         keimpiä asioita on huomioida esteettömyys. Usein se on täysin huomiota herät-
         tämätön eikä näy arjen sujuvissa toimissa, mutta tulee huomatuksi, jos tapahtuu
         jotakin odottamatonta, jolloin esim. liikkuminen vaatii erikoistoimenpiteitä.

         ” ”Kerrosten välinen liikkuminen minimiin                       Sisäänkäynti kotiin helpoksi ja turvalliseksi

         Toimivuuden suunnittelu                                Asunnon sisäänkäynnin tulisi olla katettu ja suojainen. Suurimmat
                                                     tasoerot tontilla tulisi pyrkiä ratkaisemaan jo ennen sisäänkäyn-
         Toimiva asunto on tilaratkaisuiltaan joustava ja myös muuttuu eri           tiä, eli sisäänkäynnille tulisi päästä portaattomasti. Alle metrin ta-
         elämäntilanteiden mukaan. Myöhemmin toteutettuna samat ratkai-             soeroissa loivat luiskat ovat oiva ratkaisu. Näin esim. lastenvaunu-
         sut voivat olla kalliita tai jopa mahdottomia toteuttaa.                jen tai pyörätuolin kanssa kulkeminen helpottuu oleellisesti. Asun-
                                                     toon sisälle tullessa tuulikaapin ja eteisen tulisi olla tarpeeksi tilavia
           Useampikerroksisen asunnon sisääntulokerrokseen kannattaa              pukeutumista varten (mm. istuintilaa) ja eteiseen tulisi olla mahdol-
         sijoittaa ainakin yksi asuinhuone (makuuhuone), josta on sujuva            lista sijoittaa tarpeeksi säilytystilaa ulkovaatteille.
         yhteys wc- ja pesutiloihin. Kerrosten välinen liikkuminen pitäisi si-
         ten minimoida ja tehdä mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi.             Tontti määrittelee rakennuksen sijoittelun tontille ja maaston
                                                     muodot vaikuttavat sisäänkäyntijärjestelyihin. Rakennus tulisi sijoit-
                                                   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13