Page 3 - AC_luettelo
P. 3

Laatu                 Markkinat                 Visio

Meille on kunnia-asia toimittaa aina- AC Hydraulic A/S on markkinajohtaja    Yleisenä visionamme on olla yksi Euroo-
korkeinta mahdollista laatua.     useimmilla tuotealueillaan. Tuotevalikoi- pan parhaista ja arvostetuimmista
                    maamme viedään maailmanlaajuisesti     hydrauliikkayhtiöistä omalla erikoisalal-
Tasaisen korkean laadun varmistami-  yli 50 maahan.               lamme. Ei vähempää.
seksi jokainen tuote testataan ennen
lähetystä. Tämä ja monet muut seikat  Jakeluverkostomme koostuu valikoi-     Pyrimme jatkuvasti parantamaan
ilmenevät standardin ISO 9001:2000   duista jälleenmyyjistä ja kumppaneista,  arvojemme alkuperäisiä konsepteja:
mukaan sertifioidusta laadunvarmis-  jotka kaikki ovat erittäin omistautuneita
tusjärjestelmästämme.         ja huipputason ammattilaisia.       LAADUN, TURVALLISUU-  INNOVAATIOTA JA
                                          DEN SUUNNITTELUUN  SAAVUTETTAVUUTTA
                    Useimmista korjaamoista kaikkialta
                    Euroopasta löytyy AC-tuote. Tämä      Se on jatkuvaa pyrkimystä täydellisyy-
                    on takuusi perusteellisesti testatusta   teen emmekä ehkä koskaan saavuta
                    laatutuotteesta, johon voit luottaa.    100 % kaikkia tavoitettamme... mutta
                                         me yritämme!

                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8