Page 2 - AC_luettelo
P. 2

Sisällysluettelo

                         Akselipukit...........................................................53-55 Lisävarusteet-Raskaan kaluston nostimet................. 29

                         Hydrauliset hallinostimet.................................... 4-5, 12 Lisävarusteet-upotettavat nostimet..................... 10-11

                         Hydraulinen trukkinostin........................................... 13 Nostimet tietolomake................................................ 61

                         Hydraulisten hallinostimien lisävarusteet.................. 14 Paineilmahydrauliset hallinostimet.......................16-19

TIETOJA MEISTÄ                  Kannettava hallinostin............................................... 15 Paineilmahydraulisten hallinostimien lisävarusteet.... 20

                         Kevenninnostimet................................................21-23 Pullonostimet.......................................................56-57

                         Kevenninnostimien lisävarusteet..........................24-25 Puristimet............................................................48-51

                         Kokoontaittuvat puominostimet................................. 41 Pyöränostimet........................................................... 47

                         Kuilun mittauslomake............................................... 62 Pyöränostin lentokoneille.......................................... 58

                         Kuilunostimet.......................................................35-40 Raskaan kaluston kevenninnostimet....................30-31

                         Lentokonetunkit...................................................59-60 Raskaan kaluston nostimet..................................26-28

                         Lisävarusteet ja puristimet........................................ 52 Raskaan kaluston puominostimet............................. 42

                         Lisävarusteet-Raskaan kaluston kevennin-   Upotettavat nostimet............................................... 6-9

                         nostimet..............................................................32-34 Vaihteistonostimet...............................................43-44

                                                Vaihteistonostimien lisävarusteet.............................. 45

  Historia                   Tuotanto                   Tuotekehitys

  AC Hydraulic A/S on perheomisteinen      Tuotteemme on ”VALMISTETTU TANS-       Kehityksen kärjessä pysymiseksi AC:n tuo-
  yhtiö, joka sijaitsee ViborgissaTanskassa.  KASSA” modernissa korkean teknologian     tekehittäjät pyrkivät parantamaan nykyistä
                         tuotantolaitoksessa pääasiassa roboteilla,  tuotevalikoimaa sekä kehittämään uusia,
  Yhtiön perusti vuonna 1958 seppä Anker    laserleikkauskoneilla ja huippumoderneilla  markkinoiden vaatimukset ja tarpeet
  Christensen (AC). Pian paja ja korjaamo-   CNC-koneilla.                 täyttäviä tuotteita.
  liikkeensä avaamisen jälkeen Anker Chris-
  tensen kiinnostui korkealaatuisten rekka-   AC Hydraulic A/S:llä on 130 kokenutta     Siksi olemme pystyneet rakentamaan vah-
  ja korjaamonostureiden suunnittelusta.    ja hyvin koulutettua työntekijää, joiden   van markkina-aseman ja saavuttamaan
                         kunnia-asiana on valmistaa markkinoiden    korkean tason asiakastyytyväisyyden.
  Hänen alkuperäisestä konseptistaan muo-    parhaat ja innovatiivisimmat tuotteet.    AC on kehitetty onnistuneesti brändiksi,
  dostui tuotannon perusta, ja AC-nosturi                           joka on tunnettu korkeasta laadustaan ja
  tuli nopeasti tunnetuksi koko Tanskassa    Kehitämme, valmistamme ja markkinoim-     innovatiivisista ratkaisuistaan.
  korkeasta laadustaan.             me tuotteitamme modernissa 12 500 m2
                         tuotantolaitoksessa ja investoimme sään-
  Laajan nostolaitevalikoiman kehitys      nöllisesti uusiin koneisiin ja tuotantomene-
  käynnistyi pian ja laajennetun tuotevalikoi- telmiin.
  man ansiosta yhtiö oli valmis siirtymään
  tuotteiden vientiin.

  Tänä päivänä AC Hydraulic A/S on keski-
  kokoinen, taloudellisesti vakaa yhtiö, jonka
  tuotannosta yli 80 % menee vientiin. Nyt
  yhtiötä hallinnoi 3. sukupolvi, sen ainoat
  omistajat Søren ja Claus Anker Christen-
  sen.

2
   1   2   3   4   5   6   7