Page 4 - Produktkatalog-2022
P. 4

Nordexia lanserar nu Nordex Green – en serie rengörings-
produkter med maximal miljöhänsyn!

Nordex Green är en serie Cradle to Cradle-certifierade rengöringsmedel som har minimal påverkan på miljön
under hela sin livscykel. Produkterna är baserade på ingredienser som är hållbara, vegetabiliska, förnyelsebara
och biologiskt nedbrytbara. Cradle to Cradle står för ett omfattande program för certifiering av produkter avseende
användning av material och tillverkning. Programmet utvärderar en produkts säkerhet för människor, miljön och
framtida livscykler. Fokus är på att använda säkra material som kan återvinnas som tekniska näringsämnen eller
komposteras som biologiska näringsämnen. Självklart håller produkterna högsta kvalitet, och de är utvecklade
enligt den senaste teknologin. Detta gör att vi nu kan erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva produkter med
egenskaper och funktion som garanterar bästa städresultat, samtidigt som produkterna har minimal påverkan på
miljön, för en hållbar framtid inom städbranschen.

Samtliga Nordex Green-produkter är certifierade av Cradle to Cradle på guldnivå. Produkterna är också
Svanenmärkta.

Nordex Green är en optimerad serie med sex rengöringsprodukter med maximal miljöhänsyn. Produkterna är
formulerade för professionellt bruk och täcker huvuddelen av behovet inom städ och rengöring på invändiga ytor
och inom sanitetsområden.
Nordex Green – ett komplett sortiment för hållbar daglig städning:
• högeffektiva produkter för effektivt städresultat
• Cradle to Cradle-certifierade på guldnivå
• miljömärkta med Svanen
• förnyelsebara råvaror med vegetabiliskt ursprung
• ny flaska med design för optimal förpackning och logistik
• med lägsta påverkan av arbetsmiljön.

                                                4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9