Page 2 - Produktkatalog-2022
P. 2

Rent varje gång!

Nordexia marknadsför rengöringsmedel och städredskap för professionell rengöring inom olika
områden. Våra produkter har utvecklats för att möta behoven hos professionella användare inom
städbolag, offentlig sektor och företag som värdesätter effektiva, högkvalitativa produkter.
Vare sig du letar efter en produkt speciellt framtagen för städ och golvvård inom kontor, sjukvård,
hotell eller industri, eller helt enkelt ett pålitligt rengöringsmedel som levererar exceptionella
nivåer av renhet och hygien i kombination med ett stort miljöhänsyntagande, hittar du det hos oss.
I vårt sortiment hittar du produkter för:
• Fastighetsstädning inom kontor, hotell och lager
• Städ inom skola, sjukhus och övrig omsorg
• Hygienstädning
• Industri

Miljön är viktig
Miljömärkta produkter är ett tydligt och trovärdigt bevis på produkternas miljöprestanda.
Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är därför borttagna. Därutöver
ska ingående ämnen ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lätt nedbrytbara. Fosfor
tillåts inte i miljömärkta produkter, eftersom det bidrar till övergödning. Ett Svanen-märkt
rengöringsmedel hör till de minst miljöbelastande inom sitt område. Våra rengöringsmedel
uppfyller stränga krav på ingående ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt på kvalitet
och effektivitet. Svanen-märkta rengöringsmedel har alltid en miljöanpassad förpackning.
Produkter märkta med Bra Miljöval är så skonsamma mot miljön och hälsan som bara är
möjligt.

                                             2
   1   2   3   4   5   6   7