Page 8 - 20240411-referenssiesite-terawatt
P. 8

SAKA & GIGANTTI
JÄRVENPÄÄ

Terawatt toteutti yhteistyössä pääurakoitsijan    AURAMO
kanssa Järvenpäähän Boogien teollisuusalueelle lii- JÄRVENPÄÄ
ketila-kokonaisuuden, joka sisälsi Autoliike SAKA:n
ja Gigantin myymälätilat.              Kun Bolzoni Auramo alkoi suunnitella uusien tilo-
                           jen rakentamista, olimme hankkeessa heti pääura-
Autokauppa on 1403 m² halli. Kohteeseen tuli 6    koitsijakumppanimme kautta miettimässä sähkö-
myynti-/neuvottelupistettä, pommisuoja ja ren-    teknisiä ratkaisuja hankkeelle.
gasvarasto. Kohteeseen asennettiin kuvauspisteen
yhteyteen erikoisvalaisimet.             Auramolle suunnittelimme ja toteutimme n. 5000
                           m² tuotanto- ja toimistotilarakennuksen sekä
Gigantissa myymälätilaa on 1061 m², varastotilaa   siihen liittyvät piha-alueen ja varastokatosten
177 m² ja toimistotilaa noin 180 m². Myymälätilaan  sähköistykset. Kohteeseen toteutettiin keskijän-
toteutettiin korkealaatuinen valaistus.       nitepuistomuuntamo pihalle, josta tuotantotilan
                           järeät sähköistykset syötettiin. Laitesähköistykset
Asiakkaiden käyttöön asennettiin myös sähköauto-   tehtiin hallin jakokeskuksilta laitteille. Kohteeseen
jen latauspisteet.                  tuli UPS- laitteisto ja valmius varavoimakoneen
                           liittämistä varten kriittisten sähkösyöttöjen tur-
                           vaamiseksi. Kaksikerroksinen toimisto-osuus toimii
                           Auramon pääkonttorina. Kohde sijaitsee Järven-
                           päässä.

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13